Vakinformatie 2013

FOLIODYNAMICA Van-dag-tot-dag-2013_logoEen chronologisch verslag (2013) van het nieuws over uitgeverijen van vakinformatie en hun uitgeefproducten.
6 pagina’s; 40 items; 17 afbeeldingen.
bekijk preview
Prijs: € 2,10 incl. 6% BTW (€ 1,99 excl. BTW).
Kopers ontvangen gratis ‘up dates’ als daar sprake van is.

Koop nu

Lokaal Mondiaal neemt uitgeverij Tropeninstituut over

Naar nu naar buiten is gebracht neemt Lokaal Mondiaal uit Arnhem de uitgeeftaken over van KIT Publishers, de uitgeverij van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (Tropeninstituut). De uitgeefactiviteiten—voornamelijk boeken—worden voortgezet onder de naam LM Publishers. “De nieuwe uitgeverij wil via het verspreiden van kennis over ontwikkelingsvraagstukken, (ontwikkelings)landen, en wereldwijde kunst en cultuuruitingen Nederlanders vanuit een onafhankelijk, niet vooringenomen, prikkelend, soms Nederlands perspectief, stimuleren tot reflectie, meningsvorming, debat en discussie over deze onderwerpen”, aldus de eerste nieuwsbrief van LM Publishers.
Lokaal Mondiaal zelf is— via de Stichting Informatievoorziening Ontwikkelingssamenwerking waarmee het een personele unie vormt—uitgever van het vaktijdschrift Vice Versa dat handelt over ontwikkelingssamenwerking.

VIP | Doc verhuist naar Uitgeverij IP

Uitgeverij IP in Voorburg heeft per 1 januari 2014 de titel VIP|Doc—vaktijdschrift en website voor de documentprofessional—overgenomen van BBP Media  in Woerden.
Omdat VIP|Doc in zijn redactionele kolommen de volledige document lifecycle en alle aspecten van Enterprise Content Management beschrijft, sluit de overname aan bij de ambities van Uitgeverij IP om een compleet en onafhankelijk platform op het gebied van informatiemanagement te creëren.
Uitgeverij IP is een onderdeel van KBenP/GO opleidingen.
De uitgeverij werd opgericht na de overname in april 2013 van het vaktijdschrift Informatie Professional (IP) van Otto Cramwinckel uitgever.

Verder terug in de tijd
De titel VIP|Doc is ontstaan door de samenvoeging per 1 januari 2010 van de vaktijdschriften VIP Vakblad voor Documentmanagement—toentertijd een uitgave van F&G Publishing—en Document Manager, een uitgave van Beerens Business Press (BBP). BBP werd de eigenaar van de nieuwe, gecombineerde  titel.
Vaktijdschrift Document Manager werd in februari 2005 door BBP overgenomen van adviesbureau Seducom. Na de overname van Seducom door Cendris—onderdeel van het toenmalige TPG Post—werd het vaktijdschrift ‘een vreemde eend in de bijt’. Ook werd gevreesd de indruk van belangenverstrengeling te wekken. Om deze redenen werd Document Manager verkocht.

Van dag tot dag 2013

In de shop bij dit blog is het document ‘Van dag tot dag 2013’ verschenen. Ga naar het tabblad ‘winkel’, om het artikel in uw mailbox te ontvangen.
‘Van dag tot dag 2013’ bevat een chronologisch verslag van gebeurtenissen rond uitgeverijen van vakinformatie en hun uitgeefproducten. Het document bevat veertig items—van de verkoop van Sdu Uitgevers tot het verschijnen van het eerste nummer van Pleisureworld Magazine—met 17 afbeeldingen. In de winkel is een preview te bekijken.

Verslagen van andere jaren, of andere historische overzichten, kunnen op bestelling gemaakt worden.

Pleisureworld Magazine

Bij Pleisureworld — dat zich afficheert als ‘de startpagina voor de recreatiebranche’ (leisure, recreatie, sport en toerisme)—verscheen het eerste nummer van Pleisureworld Magazine. De doelgroep van Pleisureworld Magazine wordt gevormd door attractieparken, science centers, musea, leisure centers, dierentuinen en recreatieschappen.
Pleisureworld Magazine verschijnt vier maal per jaar. De oplage (1.500 exemplaren) wordt verspreid in Nederland, België en Duitsland (in het Duits). Het papieren magazine is ook als digitale replica te lezen.

Van dezelfde uitgeverij komt ook vaktijdschrift Recreatief Totaal dat de doelgroep vooral sectorbreed informeert. In de redactionele kolommen van Pleisureworld Magazine ligt de nadruk echter op dagrecreatie. Pleisureworld is een initiatief van SLIMMadvies.

Nieuw: Infectious Diseases News International

Bij Van Zuiden Communications -gespecialiseerd in vakinformatie voor de medische professional-verscheen het eerste nummer van Infectious Diseases News International. De doelgroep wordt gevormd door infectiologen en medisch microbiologen en andere specialisten op het gebied van infectieziekten. Het verschijnt vier maal per jaar, in een oplage van 1.600 exemplaren.

Infectious Diseases News International is de achtste titel in de serie ‘News International’. Alhoewel de Engelstalige naam anders doet vermoeden, is de inhoud in het Nederlands gesteld. De serie ‘News International’ heeft door het formaat (290 mm breed bij 420 mm hoog) en de indeling, een krantachtig voorkomen.

Naast de ‘News International’-serie geeft Van Zuiden Communications nog acht andere medische vaktijdschriften uit.

Betoniek Vakblad naast Betoniek Standaard

Bij Uitgeverij Æneas verscheen in oktober het eerste nummer van Betoniek Vakblad. Betoniek Vakblad is een onderdeel van het

Betoniek-platform over technologie en uitvoering van beton. Andere onderdelen van het platform zijn Betoniek Standaard, een uitgebreide website—met onder meer nieuws en een compleet archief van alle artikelen—en een tweewekelijks nieuwsbrief.
In Betoniek Standaard—de nieuwe naam voor het al sinds 1970 bestaande Betoniek—staan kwaliteitsbepalende factoren centraal, zowel op het terrein van de productie van betonspecie en betonwaren, als op het terrein van verwerking op de bouwplaats. In Betoniek Vakblad is er meer aandacht voor betonuitvoering, en meer ruimte om over nieuwe ontwikkelingen, onderzoek, regelgeving, onderwijs, persoonlijke visies en meningen te publiceren. De doelgroep voor Betoniek Vakblad is de aannemerij, de toeleverende industrie, adviesbureaus, onderzoeksinstellingen, overheden en onderwijs.

Vitale Groene Stad

Vitale Groene Stad vormt een verdieping bij Vitale Stad

Inspiratiebron voor infra, bouw, groen’ is de ondertitel van Vitale Groene Stad, een nieuw vaktijdschrift waarin het belang van een groene woon– en werkomgeving centraal staat. Het richt zich op overheden, organisaties en bedrijven die zich professioneel bezighouden met de planning en ontwikkeling van groen stedelijk gebied.
Vitale Groene Stad is een uitgave van Entente Florale Nederland, in samenwerking met Elba Media, dat zich de grootste uitgeverij op het gebied van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling noemt.
In 2006 nam Elba Media de titel De Vitale Stad over van Reed Business. Deze titel begon ooit als een uitgave van Kluwer. Desgevraagd antwoordt Edgar van Eekelen, uitgever van Vitale Stad, dat Vitale Groene Stad niet de opvolger is van Vitale Stad. “Het is eerder een verdieping. Waar Vitale Stad stilstaat bij de integrale stad (sociaal-economie-fysiek), staat Vitale Groene Stad stil bij het belang van groen voor de stad. Daarom is Vitale Groene Stad ook bedoeld voor groenbeheerders, landschappers en hoveniers.”
Opmerkelijk is dat bij de Nijmeegse uitgeverij NWST NeWSTories recent eveneens een nieuw vaktijdschrift verscheen met de toepassing van stedelijk groen als redactioneel thema. Zie de post ‘NWST NeWSTories blijft niches vinden’.

PO Management: eersteling van een nieuwe uitgeverij

Klik om te vergroten
Leuker.nu is een nieuwe uitgeverij die gestart is door Sabine Kokee. Leuker.nu maakt educatieve uitgaven voor de (aankomend) professional in het basisonderwijs.
Deze maand verscheen bij deze uitgeverij het eerste nummer van PO Management
, dat—waarschijnlijk vanwege de gelumbeckte rug—aangeduid wordt als een ’bookmagazine’. PO Management handelt over professionalisering en schoolontwikkeling in het primair onderwijs. Het verschijnt tweemaal per jaar en wordt verspreid onder basisschooldirecteuren en bovenschools managers. Hoofdredacteur van PO Management is Frank Stienissen die een eigen mediabedrijf heeft.

Denkwerk knap vertaald en gevisualiseerd: Henk & Fred

de cover van het eerste nummer van Henk & Fred

Ik ontmoette marketingmanager Erik Spijkerman en marketingmedewerkster Matthea Kiemeney van het bedrijf Oosterberg op een MVW-bijeenkomst. De onbekende naam ‘Oosterberg’ viel op tussen de bekende uitgeverijnamen. Een gesprekje was snel aangeknoopt, en een afspraak om te horen wat een elektrotechnische

groothandel op een MVW-bijeenkomst over oplageregistratie te zoeken heeft, was snel gemaakt. Bij de vestiging in Zutphen geen ‘fancy’ receptie, maar een balie omgeven door sorteerbakken waar lokale installateurs, gekleed in overalls en werkschoenen, hun bestellingen komen plaatsen en ophalen. Het kantoor van Spijkerman daarentegen, zou best dat van een uitgever kunnen zijn.
De situatie: een elektrotechnische groothandel die niet tevreden is met het bestaande aanbod aan vaktijdschriften. Wat gemist wordt is ‘beleving’, ‘sfeer’ en
—misschien wel het meest—’mens’. De oplossing die Oosterberg—een familiebedrijf met twintig vestigingen verspreid over het land—bedacht was die lacune zelf op te vullen. Dit is in het kort het verhaal achter Henk & Fred, waarvan eind september/begin oktober het eerste nummer verscheen.

Spijkerman en Kiemeney vertellen enthousiast over het Henk & Fred-concept en hoe het uiteindelijke tijdschrift steeds meer is gaan lijken op wat zij en de directie van Oosterberg in gedachten hadden. Het moet gezegd: er is over nagedacht, en het denkwerk is knap vertaald en gevisualiseerd. Henk & Fred, bijvoorbeeld, is nogal een opvallende naam voor een vaktijdschrift. Flip Oosterberg, de huidige directeur, schrijft daarover in zijn column: “De elektrotechnische branche staat er niet bekend om trappelend van ongeduld vernieuwingen en veranderingen door te voeren. Dat is Henk ten voeten uit. Een rustige ervaren monteur, die veel eer legt in zijn werk. Hij zorgt voor gedegen en veilige oplossingen, die niet te duur mogen zijn. Daarnaast introduceren we Fred. Hij komt net van school en kan niet wachten om alle nieuwe snufjes toe te passen. Weet nog niet goed hoe hij de standaard klussen moet klaren, maar daar heeft hij Henk dan weer voor. Door de bril van deze twee mannen kijken we naar de installatiebranche. Maak niet de fout door te denken dat dit blad alleen voor de monteurs bestemd is. Juist doordat Henk en Fred zo uitgesproken zijn, is het bij uitstek geschikt voor projectleiders en directies om te weten wat er in de praktijk op de werkvloer speelt.”
Naast het tijdschrift is er een Facebook-pagina en Twitter-accounts voor zowel Henk (@HenkvanHenF) als Fred (@FredvanHenF). Henk & Fred afdoen als ‘de zoveelste’ corporate uitgave doet veel tekort aan dit initiatief. Andere uitgeverijen die actief zijn in deze branche hebben er volgens mij een serieuze concurrent bij.

Kluwer-uitgaven verhuizen naar Adformatie Groep en B+B Vakmedianet

Kluwer verkoopt het multimediale platform Binnenlands Bestuur aan de Adformatie Groep, onderdeel van de Sijthoff Media Groep. Voor de redacteuren van Binnenlands Bestuur—het vaktijdschrift is inmiddels bezig aan de 34ste jaargang— betekent de verkoop een verhuizing van Alphen aan den Rijn naar Amsterdam, maar zij komen niet zonder werk te zitten.
In het voorjaar van 2012 wist de Adformatie Groep al een ander pareltje uit de boedel van Kluwer binnen te halen: Adformatie. Kluwer echter, wilde van de titel af en dat geeft aan dat ‘pareltje’ een relatief begrip is. De verkoop van Adformatie en Binnenlands Bestuur passen in de focusverschuiving waar Kluwer

enige jaren terug voor gekozen heeft en die nu geëffectueerd wordt. Kluwers focus ligt nu op kenniswerkers, zoals bijvoorbeeld juristen en accountants, voor wie geavanceerde informatieoplossingen ontwikkeld worden. Deze oplossingen worden in toenemende mate via software of online geleverd. De vakinformatie zelf voor de professionele informatieoplossingen die Kluwer aanbiedt wordt mede betrokken van derden, waaronder soms ook de ‘traditionele’ concurrenten.

Ook Assurantie Magazine, inmiddels natuurlijk ook uitgegroeid tot een breed multimediaal platform sinds de printtitel in 1978 voor het eerst verscheen, en de uitgaven op het gebied van algemeen- en financieel management (AM plus; De Hypotheekadviseur; PensioenAdvies,

Pensioen Magazine, Tijdschrift Administratie, Tijdschrift Controlling en Vakblad Financiële Planning) verdwijnen bij Kluwer, en gaan verder bij B+B Vakmedianet. Voor deze titels van de Deventer vestiging van Kluwer zal B+B Vakmedianet een lokale vestiging openen.

Net als de Adformatie Groep, is B+B Vakmedianet geen nieuwe zakenpartner voor Kluwer: in het voorjaar van 2012 neemt de Bussumse uitgever de producten en activiteiten van de uitgeefportfolio’s HR, Arbo, OR, Facilities en Secretaressen van Kluwer over. Ook toen opende B+B Vakmedianet, toen in Alphen aan den Rijn, een nieuwe vestiging.

NWST NeWSTories blijft niches vinden

Welke naam zal de voorkeur van de lezers genieten? Na vier verschenen nummers zullen de lezers kiezen onder welke naam het nieuwe vaktijdschrift verder zal gaan

Je moet het maaar durven: in deze tijd een nieuw vaktijdschrift introduceren! Hein van Iersel, directeur van NWST NeWSTories, ziet er geen been in. Vandaag lanceerde de Nijmeegse uitgeverij het nulnummer van een vaktijdschrift over de openbare groenvoorziening. Van Iersel zegt daarover: “Ik geloof nog steeds in de kracht van

met het verschijnen van Openbaar Groen/ Stad + Groen/ Stadsgroen valt het doek voor Dak & Gevel Groen

print voor vakbladen. Lezers zijn wel kritischer geworden en willen een blad dat hom en kuit geeft en werkelijk iets toevoegt aan hun kennis.”
Over de definitieve naam van het nieuwe vaktijdschrift beslissen de lezers; het nulnummer verscheen in drie varianten: Openbaar Groen, Stad + Groen en Stadsgroen.

Aan het eind van dit jaar, na vier verschenen nummers, wordt beslist over de naam waaronder het vaktijdschrift verder zal gaan.

Het is niet de eerste keer dat NWST NeWSTories de lezers inzet voor de keuze van de definitieve naam van een vaktijdschrift. Begin 2009 kozen de lezers voor een vernieuwd vaktijdschrift over boomverzorging in de openbare ruimte de naam ‘Boomzorg’.

Openbaar Groen/Stad + Groen/Stadsgroen verschijnt dit jaar vier keer. In 2014 zullen acht nummers verschijnen.

Het verschijnen van Openbaar Groen/Stad + Groen/Stadsgroen betekent het einde van het eveneens door NWST NeWSTories uitgegeven Dak&Gevel Groen. Het redactionele onderwerp van dit vaktijdschrift zal regelmatig terugkeren in Openbaar Groen/Stad + Groen/Stadsgroen.

BIM Media: hapklare brok, maar voor wie?

het logo van de nieuwe uitgeverij

De activiteiten van Sdu Uitgevers op het gebied van bouw, ICT, management en educatie zijn per 1 juli 2013 ondergebracht in de zelfstandige

dochteruitgeverij BIM Media. De snelheid—binnen een halfjaar—waarmee het Sdu Uitgevers gelukt is de door de Franse moeder Éditions Lefebvre Sarrut (ELS) gewenste focus te effectueren, verdient bewondering. Het onafhankelijk familieconcern ELS is een van de grootste, zo niet de grootste, Franse uitgeverij van juridische uitgaven. Belangrijke concurrenten op de Europese markt zijn Wolters Kluwer, Reed Elsevier (Lexis Nexis) en Thomson Reuters. De koop van Sdu Uitgevers, én de daarop volgende verzelfstandiging van uitgaven die niet tot de kernactiviteit gerekend worden, moet de concurrentiepositie van ELS op de Europese juridische markt versterken. ELS is pas sinds half januari van dit jaar de nieuwe eigenaar van Sdu Uitgevers.
BIM Media huisvest sterke merken in de bouw (De Architect, Cobouw en Vastgoedmarkt) en in de ICT (AutomatiseringGids). Op de onderwijs- en managementmarkt is de imprint Academic Service een belangrijke speler. BIM Media is geconstrueerd om in één koop te worden overgenomen. De vraag is echter welke uitgeverij in deze zware tijden in staat is een uitgeverij met een jaaromzet van ruim 30 miljoen euro over te nemen. Ter vergelijking: de grote vakuitgeverij Mybusinessmedia behaalde in 2012 een omzet van ongeveer 15 miljoen euro. Ongetwijfeld hebben er, synchroon aan de creatie van BIM Media, reeds gesprekken plaatsgevonden met potentiële Nederlandse overnamekandidaten. Dat het zover gekomen is dat BIM Media publiekelijk is gelanceerd, lijkt er op te wijzen dat die gesprekken (voorlopig) niet tot succes geleid hebben. Overnamekandidaten kunnen echter ook van over de landsgrenzen komen. Een snelle—in 2013 nog—verkoop van het complete BIM Media wordt niet verwacht.

Havenkrant De Lloyd failliet

Algemeen directeur Michel Schuuring heeft faillissement aangevraagd voor de havenkrant De Lloyd, het vakmedium dat berichtte over de logistieke en maritieme sector rond de Antwerpse haven. Schuuring overlegt met de curatoren over een mogelijke toekomst voor de krant en zijn medewerkers. Ook de havenkrant verloor het gevecht om het bestaan op teruglopende advertentie-inkomsten, opzeggende abonnees en blijvende kosten.

Schuuring is niet alleen algemeen directeur van De Lloyd, maar tevens van de Nederlandse evenknie NT Publishers uit Rotterdam dat de printproducten Nieuwsblad Transport en MainPort magazine uitgeeft. Het crossmediale NT Publishers geeft daarnaast digitale informatieproducten uit en organiseert congressen, seminars en evenementen. Desgevraagd laat Schuuring weten: “Het faillissement van de Lloyd staat volledig op zichzelf. NT Publishers is een eigen entiteit en draait gelukkig gezond!”

De Lloyd startte op 20 maart 1858 als Lloyd Anversois. Het was daarom de oudste krant van Vlaanderen. Overigens verscheen De Lloyd sinds 2011 alleen nog op dinsdag.
Zowel NT Publishers als De Lloyd (sinds 2002) vormen een onderdeel van de Duitse DVV Media Group waaronder een dozijn uitgeverijen vallen, verspreid over Europa, India en het Nabije en Verre Oosten. Die uitgeverijen hebben gemeen dat zij publiceren over transport, logistiek, reizen, ‘meetings’ en maritieme- en railtechnologie. De bedrijven waaraan Michel Schuuring leiding geeft vormen de DVV Media Group Benelux.

Supermarkt experience

de cover van het eerste nummer

Uitgeverij SMS Super Media Service brengt het eerste nummer uit van Supermarkt experience. Het vaktijdschrift voor de winkelvloer, informeert onder meer over trends, ontwikkelingen en productinnovaties in de levensmiddelenbranche.
Een belangrijke rol in het blad is weggelegd voor de supermarkten in Nederland. “Want”, zo stelt hoofdredacteur Eugenie Engelbracht, “daar gebeurt het allemaal. Supermarkt experience wordt een blad waarin de supermarktonderne-mers en het personeel zich herkennen. Via reportages, interviews, acties en achtergrondverhalen spelen wij in op trends of gebeurtenissen uit de foodbranche, waarbij wij altijd een link leggen naar de mensen van de winkelvloer.”
Supermarkt experience is de voortzetting van Vakblad Supermarkt van deze uitgeverij. Eerder werd Vakblad Supermarkt uitgegeven door uitgeverij T&S Productions uit Nijmegen.