Mind mappen, een krachtig hulpmiddel

Microsoft Word - Document3‘Mind mappen’ is een hulpmiddel bij schrijven, notuleren en denken. De techniek is eenvoudig. Zij is te leren door er mee te werken.

Louise Roosmalen, journalist, zegt: “Ik gebruik mind mappen bij interviews. Sterker nog, soms luister ik alleen maar en maak naderhand een mind map. Dat lukt me zelfs een dag later nog. Het is een soort schematische vastlegging, die ik vervolgens uitwerk, in een artikel”.

‘Mind mappen’ is een techniek die in de zeventiger jaren voor het eerst op systematische wijze werd toegepast door Tony Buzan. Hij heeft zelfs het woord ‘Mind Map’ geregistreerd.

Meer lezen

Content curation is hot. Brand uw vingers niet

Content Curation
content curation: tijdrovend hand- en denkwerk dat zich (nog) niet laat automatiseren (illustratie: Edwin Kisman)

“In de serie flauwekulbegrippen die de journalistiek hebben geïnfecteerd: contentcuratie.” Zo begint Sheila Sitalsing haar column in De Volkskrant van 31 oktober jl. Wat volgt is een vermakelijke tekst die—met de voorbeelden die zij geeft—de spijker op de kop slaat. Content curation—ik gebruik in het vervolg de Engelse term—zou ook zo maar kunnen opduiken als ‘jeukwoord’ in de rubriek ‘De Kantoorjungle’ van Japke-Doutzen Bouma in NRC.

Ja, content curation is ‘hot’. Het wordt in kringen van online goeroes—met in hun kielzog uitgevers—gezien als een manier om uit de huidige misère in Uitgeefistan te raken. Reden genoeg dus om het internet af te struinen naar informatie over dit onderwerp en te proberen feiten, flauwekul en jeukwoorden van elkaar te scheiden.

Meer lezen

Neem aan van mij, een bijschrift hoort er bij.

2015 Caption Bij een bezoek aan een Amerikaanse krant zei een redakteur me eens: “Weet je wie hier eigenlijk het meest zou moeten verdienen? De schrijver van de bijschriften bij foto’s. Dat zijn de best gelezen teksten van de krant”.
In dat laatste had hij in ieder geval gelijk. Bijschriften zijn teksten die altijd gelezen worden.

Dat wordt ook onderstreept door wat Annieke Kranenberg, ombudsvrouw van de Volkskrant op 27 september 2014 schreef over foute fotobijschriften en onjuiste aannames: “Het is veel lezers een doorn in het oog: fouten in fotobijschriften. Ze komen relatief vaak voor en er wordt veel, heel veel over geklaagd. Ik schat dat een kwart van de rubriek ‘Aanvullingen & Verbeteringen’ erdoor wordt ontsierd.’

Meer lezen

Wat, als je niet krijgt wat je verwacht?

2015 Verwachting 5novkopieWe hadden vrijkaartjes voor het zondagmorgenconcert in de Doelen, met Simon & Garfunkel.
Een bijna volle zaal met grijze duiven. Jaargenoten van Paul en Art, ‘baby boomers’. Jaren zeventig, vorige eeuw.
Een promo dame leidt het concert in, noemt uitgebreid de sponsoren en zegt te hebben genoten van de zangers, hele goede ‘soundalikes’.
Nog steeds gaat er niet een lichtje bij me branden.
Dan komen ze op, de ‘stand-ins’ van Simon en Garfunkel.

Meer lezen

Internationale vaktijdschriften

Vakblad voor échte melkveehouders

Een cadeautje van AgriMedia in de post: het eerste nummer van Elite, vaktijdschrift voor melkveehouders. Uitgeverij AgriMedia uit Wageningen treedt op als uitgever. Ik zeg bewust ‘treedt op’ omdat Elite een internationaal vaktijdschrift is. Het ‘origineel’ komt van de Duitse uitgeverij Landwirtschaftsverlag Münster; vrij vertaald: een ‘agrarische uitgeverij’. Landwirtschaftsverlag Münster schijnt de grootste Europese landbouwuitgeverij te zijn, met ruim dertig online- en printmedia. Zoals uit de samenwerking met AgriMedia al blijkt, beperkt het uitgeven zich niet tot Duitsland; uit de titellijst kan geconcludeerd worden dat ook voor de Oostenrijkse- en Poolse agrariër wordt uitgegeven—wellicht ook voor doelgroepen in andere Europese landen. Het spectrum is daarbij breed: niet alleen titels waarbij uit de naam al valt af te leiden dat het zich tot professionals richt—zoals bijvoorbeeld Fleischrinder Journal en Milchrind—maar ook titels als Landlust en Reiter und Pferde in Westfalen; titels die zich naar mijn gevoel ook op de niet-agrarische lezer richten. In het rijtje titels kom ik namen tegen waarvan ik een

Meer lezen