Lokaal Mondiaal neemt uitgeverij Tropeninstituut over

Naar nu naar buiten is gebracht neemt Lokaal Mondiaal uit Arnhem de uitgeeftaken over van KIT Publishers, de uitgeverij van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (Tropeninstituut). De uitgeefactiviteiten—voornamelijk boeken—worden voortgezet onder de naam LM Publishers. “De nieuwe uitgeverij wil via het verspreiden van kennis over ontwikkelingsvraagstukken, (ontwikkelings)landen, en wereldwijde kunst en cultuuruitingen Nederlanders vanuit een onafhankelijk, niet vooringenomen, prikkelend, soms Nederlands perspectief, stimuleren tot reflectie, meningsvorming, debat en discussie over deze onderwerpen”, aldus de eerste nieuwsbrief van LM Publishers.
Lokaal Mondiaal zelf is— via de Stichting Informatievoorziening Ontwikkelingssamenwerking waarmee het een personele unie vormt—uitgever van het vaktijdschrift Vice Versa dat handelt over ontwikkelingssamenwerking.

Print Friendly, PDF & Email

Plaats een reactie