Inspraak? Liever niet

Via publikaties in kranten wijst de overheid belanghebbenden op de mogelijkheid bezwaren aan te tekenen tegen haar besluiten. Bijvoorbeeld inzake infrastructurele projecten. Inspraak.

Hoe staat het met de toegankelijkheid van die publikaties. Is die goed of is ‘t zoeken onder het tapijt?

Project A13/16
Laat ik als voorbeeld twee recente publikaties nemen, in het kader van het “project A16 Rotterdam”. De ‘bypass’ tussen de A13 en de A16 ter hoogte van “Rotterdam The Hague Airport”, het vroegere vliegveld Zestienhoven.
Wat houdt dit project in? De basis ervoor werd al in de ‘prehistorie’ (1974) gelegd. In 2014 werd ‘t versneld doorgedrukt door de voortvarende Minister Melanie Schultz van Haegen. Het argument: op korte termijn verergert het verkeersinfarct rond Rotterdam. De lineaire voorspellingen van Rijkswaterstaat schetsten een enorme chaos, wachttijden, files, economische schade. Tegensputterende actiegroepen met alternatieve ontwerpen, keurig uitgewerkt en onderbouwd door technici en architekten, haalden bakzeil. De tanker van Melanie voer onstuitbaar door.
Het nieuwe normaal, door Covid-19 afgedwongen, toont weer eens aan dat voorspellen zelfs op middenlange termijn moeilijk, zo niet onmogelijk is. Thuiswerken vraagt minder asfalt.

Communicatie
Hoe wordt over dit project gecommuniceerd?
Via een website van Rijkswaterstaat met het laatste nieuws, met in Bergschenhoek een gebouw “Expo A16”, met verhalen in de lokale kranten over de activiteiten en planningen. Zonder kaartjes en infografieken overigens. Jammer, dat zou duidelijker zijn geweest.

Inspraak
In lokale kranten verschijnen ook, ten behoeve van belanghebbenden, berichten over de mogelijkheid tot inspraak. Het zijn “ Kennisgevingen/mededelingen in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam”. Waarin opgenomen een uitleg over de wijze waarop men bezwaren kan indienen tegen onderdelen van de uitvoering.

Toegankelijkheid
Hoe toegankelijk zijn deze kennisgevingen/mededelingen?
Ik heb in ‘t verleden veel geschreven over communicatie van informatie. Over zichtbaarheid. Over gereedschappen die de toegankelijkheid van informatie moeten verhogen. Zie de links aan het eind van deze blog. Wat komt er bij deze kennisgevingen/mededelingen van Rijkswaterstaat van terecht? Bekijk de voorbeelden. Klik op het plaatje en het wordt uitvergroot. Waar het om gaat, heb ik met geel gemarkeerd.

Doelstelling
Je kan je dan afvragen wat het doel van deze publikaties is.
Laat ik een gok doen. De opstellers hebben het volgende doel voor ogen:
* (wie, wat) Belanghebbenden informeren over
* (wat) de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen
* (welk) een bepaald besluit, binnen het project
* (door) door erop te wijzen hoe dat moet
* (hoe) en dat te publiceren in publieke media,
* (additioneel) en daarmee ook te voldoen aan hun publikatieplicht.

Belangrijk is natuurlijk dat meteen duidelijk is waar het over gaat.
Als je de publikaties bekijkt moet je daar echter goed naar zoeken. Ik noem dat “parelduiken”. Zoeken onder het tapijt. De onderwerpen liggen nu verborgen in een brij van regels en letters.
De wezenlijke informatie beslaat niet meer dan 1,5 procent van alle tekst. ‘t Bewijst, terzijde, de wet van Sturgeon die zegt dat 90% van alles  ‘bullshit’ is.

Waar gaat het over?
In het eerste geval gaat het over over bezwaren tegen een “brug over de Branddreef” in het andere over “een viaduct nabij de Adrianalaan 398”.
In het eerste geval zou je kunnen volstaan met de volgende korte mededeling:

Bezwaar tegen aanleg van een brug over de Branddreef,
in het kader van het project A16 Rotterdam.
Inzage in het ontwerpbesluit en bezwaar daartegen aantekenen kan op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
URL: RWS.nl/ BJV.Projectadvisering/bezwaar

That’s it! Niet meer onder het tapijt zoeken.
Mag best in groot formaat, zodat het opvalt. Een 48 pts kop bijvoorbeeld. Een halve pagina (houdt de uitgever zijn omzet), veel wit rondom. Wel inloggen met uw DigiD.

Wat is de werkelijke doelstelling?
Je zou tot de conclusie kunnen komen dat de werkelijke doelstelling van deze publikaties is.

* (wie, wat) Belanghebbenden ontmoedigen
* (wat) bezwaar aan te tekenen tegen
* (welk) een bepaald besluit, binnen het project
* (door) door een rookgordijn over de informatie te leggen
* (hoe) gepubliceerd in een publiek medium,
* (additioneel) waarmee tegelijkertijd voldaan is aan een publikatieplicht.

Of lijk ik nu op een complotdenker? Die indruk wil ik zeker niet wekken.

Edwin Kisman

 

 

Meer over

RWS A16 Rotterdam project

Blogs
Het artikel dat ook nog gelezen wordt. Pylonen trekken aandacht en geven duiding.

Het rendement van informatieoverdracht van brein naar brein

Het artikel in mijn vakblad snel gevonden. Of niet?

Hoe goed is je blad?De VakbladScan evalueert vakbladen

Parels duiken

 

Print Friendly, PDF & Email
2

Plaats een reactie