NWST NeWSTories blijft niches vinden

Welke naam zal de voorkeur van de lezers genieten? Na vier verschenen nummers zullen de lezers kiezen onder welke naam het nieuwe vaktijdschrift verder zal gaan

Je moet het maaar durven: in deze tijd een nieuw vaktijdschrift introduceren! Hein van Iersel, directeur van NWST NeWSTories, ziet er geen been in. Vandaag lanceerde de Nijmeegse uitgeverij het nulnummer van een vaktijdschrift over de openbare groenvoorziening. Van Iersel zegt daarover: “Ik geloof nog steeds in de kracht van

met het verschijnen van Openbaar Groen/ Stad + Groen/ Stadsgroen valt het doek voor Dak & Gevel Groen

print voor vakbladen. Lezers zijn wel kritischer geworden en willen een blad dat hom en kuit geeft en werkelijk iets toevoegt aan hun kennis.”
Over de definitieve naam van het nieuwe vaktijdschrift beslissen de lezers; het nulnummer verscheen in drie varianten: Openbaar Groen, Stad + Groen en Stadsgroen.

Aan het eind van dit jaar, na vier verschenen nummers, wordt beslist over de naam waaronder het vaktijdschrift verder zal gaan.

Het is niet de eerste keer dat NWST NeWSTories de lezers inzet voor de keuze van de definitieve naam van een vaktijdschrift. Begin 2009 kozen de lezers voor een vernieuwd vaktijdschrift over boomverzorging in de openbare ruimte de naam ‘Boomzorg’.

Openbaar Groen/Stad + Groen/Stadsgroen verschijnt dit jaar vier keer. In 2014 zullen acht nummers verschijnen.

Het verschijnen van Openbaar Groen/Stad + Groen/Stadsgroen betekent het einde van het eveneens door NWST NeWSTories uitgegeven Dak&Gevel Groen. Het redactionele onderwerp van dit vaktijdschrift zal regelmatig terugkeren in Openbaar Groen/Stad + Groen/Stadsgroen.