De werkplek
een veilige en inspirerende cocon

Hoe ziet de werkplek van bekende schrijvers er uit? Hoe belangrijk is je werkplek, de cocon waarin je eenzesde deel van je leven doorbrengt? Verkozen of toegewezen. Alleen overtroffen door je bed waar je eenvijfde van je leven in ligt.

Is er zoiets als dè ideale werkplek?
Een omgeving waar je ongestoord en geconcentreerd kan werken. Kan lezen, onderzoeken, schrijven en redigeren. Waar je ideeën kan krijgen en die kan uitwerken?
Waarin je je soms afzondert, waarin je alleen kan zijn? Er zijn veel mogelijkheden en vormen. Veel individuele voorkeuren. Een stilteruimte in kantoren zoals Suzan Cain die voorstelt. Openbare ruimtes. Binnen of buiten.

Meer lezenDe werkplek een veilige en inspirerende cocon

100 jaar VEA
Brancheorganisatie Reclamebureaus

Het VEA-logoIn 1917 werd de Vereniging voor Erkende Advertentiebureaux opgericht. Tegenwoordig genaamd de ‘vereniging van de toonaangevende communicatie adviesbureaus in Nederland’. Honderd jaar; een mooie aanleiding om mijn post over de reclamevaktijdschriften af te maken en te publiceren. Interessante informatie daarover zoekend, stuitte ik op new-trendwatching.blogspot.nl, waarop ik zowaar een post vond over de veranderende rol van ‘communicatie’; reclame. Ik heb geprobeerd de auteur van de post te achterhalen, maar dat is tot nu toe niet gelukt.

Meer lezen100 jaar VEA
Brancheorganisatie Reclamebureaus

Overleven in een wereld die razendsnel verandert.
Die steeds complexer wordt

Technologie ontwikkelt zich exponentieel. Er wordt veel gefantaseerd over de positie van de mens tussen zijn technologische produkten. Kunstmatige intelligentie (AI) staat op het punt het menselijk denken voorbij te streven.
Robotisering neemt taken over. Daaruit voortkomende productiviteitsverhoging zet arbeidskrachten buiten spel voordat alternatieven gevonden zijn.

De wereld verandert snel. Veel ontwikkelingen zijn niet bij te houden. Zijn technologisch van aard en volgen de wet van Moore: aantal transistors in een geïntegreerde schakeling verdubbelt elke twee jaar, door de technologische vooruitgang. Gold tot  2011.

Ze zijn vaak niet te begrijpen. Er zijn in grote lijnen twee soorten ontwikkelingen waar je mee te maken hebt , (1) innovaties die zich op afstand, in je stratosfeer afspelen (2) ontwikkelingen die gebeuren in een maalstroom waarin jij ongewild wordt meegesleurd.

Early adaptors
De pioniers hebben geen probleem met die exponentiële groei, in ieder geval niet op hun eigen speelveld. Zij zijn instigator van nieuwe ontwikkelingen, hebben een open geest. Accepteren de wereld niet zoals die is. Willen voortdurend veranderen. Hun grensverleggende ‘drive’ wordt uitstekend verwoord door Steve Jobs, zie zijn uitleg op YouTube.

Volgers
Naast die pioniers en ‘early adaptors’, heb je de volgers en de achterblijvers, waarvan sommigen zich zelfs verzetten, met de hakken in het zand.
De volgers, de grootste groep, hebben wel moeite de sneltrein te volgen, om van de achterblijvers maar niet te spreken.
Zij worden overspoeld met nieuwe zaken en vreemde termen, die zij niet begrijpen. Een tsunami van innovaties. Liever willen ze in hun comfortzone blijven. De vraag is echter of ze die nieuwigheden moeten begrijpen. Als die van directe invloed zijn op hun leven, worden ze vaak vanzelf meegesleurd in de maalstroom.

Stratosfeer
Voorbeelden van de stratosferische, ver van hun bed, ontwikkelingen zijn:
Blockchain, bitcoin, agile, fragility, machine learning, deep learning, cryptotrading, internet of things, Uber, AirBnB, big data, dark data, augmented reality, robotisering, crowdfunding, crowdsourcing, fintech, cloud computing.
Ze houden die doorgaans op afstand, maar begrijpen doen ze die niet, tenzij ze een aanleiding vinden om zich erin te verdiepen. Dat kan een directe reden zijn of de angst iets te missen. De ‘fear of missing out‘ (fomo)).

Maalstroom
Een paar voorbeelden van ontwikkelingen in de maalstroom.
Geld
In oude tijden werd het loon aan het eind van de maand uitbetaald door de boekhouder. Je kreeg een loonzakje met daarin een loonstrook en wat flappen en munten.
Dat werd vervangen door een loonstrook per post en betaling via de bank.
Aan de balie van de bank kon je geld opnemen.
Loonstrook per post werkt ook nog totdat ook daar MijnOverheid zich ermee gaat bemoeien. Kontanten worden, in steeds mindere mate, gepind. Het merendeel van de betalingen wordt met het pasje gedaan of met de smartphone, Swishen. Binnenkort leven we in een cashloze maatschappij. Zweden is al zover. Geen aanpassingsproblemen, de maalstroom neemt je geleidelijk aan mee.

Tijdschriften
In de tijdschriftenwereld werden in de oude tijd manuscripten handgeschreven ingeleverd. De schrijfmachine deed z’n intrede. Een handzetter in een grijze stofjas zette een manuscript vervolgens letter-voor-letter om en klemde de regels in een raam waarvan een matrijs werd gemaakt. Daarvan werd een drukvorm gegoten. Proefdrukken, correcties, praat me daar niet van. De handzetter werd vervangen door de Intertype regelzetter. De computer deed z’n intrede, gelijktijdig de lithografie. Vervolgens het laserprinten en tegelijkertijd het online tijdschrift. De tijdschriftenmaker is meegevoerd met de maalstroom. Geen weerstand.

Nog meer maalstroom fenomenen: Communicatie (van brief tot e-mail), Geluid (van plaat tot Spotify), Film ( van 8 mm tot smartphone), Fotografie (van 6×9 film tot smartphone).

Regels
Donald Sull en Kathleen Eisenhart schrijven in hun boek “Simple Rules. How to thrive in a complex world” dat een set eenvoudige regels je omgeving kan decomplexeren, als het ware ontwarren. In het geval van die snelle ontwikkelingen die je niet of met moeite kan bijhouden zouden dat de volgende regels kunnen zijn.
1. Stel vast of die ontwikkeling relevant voor je is.
2. Zo niet, zet ‘m dan op je zwarte lijst.
3. In een volgend geval, breek je hoofd er niet meer over.

Relevantie
De hoofdvraag is mòet je het weten of begrijpen? Je kan immers ook in een autorijden zonder dat je weet hoe die hybride accu van je werkt.
Je moet dus de relevantie vaststellen. Dat kan ondermeer door jezelf over een bepaalde ontwikkeling de volgende vragen te stellen:
* Wat gebeurt er als ik  niet weet waarover het gaat?
* Schaadt ik mezelf als ik het niet begrijp?
* Leef ik beter als ik het wel begrijp?
* Kan ik voort zonder het te weten?
* Is het een probleem als ik over die ontwikkeling  zeg ‘so what’ ?

Efficiënt systeem
Trek een parallel met de efficiency van ons visuele systeem. Daarover schrijft Stefan van der Stigchel in zijn boek “Zo werkt aandacht. Opvallen, kijken en zoeken in een wereld vol afleiding” het volgende : “Systemen die weinig energie verbruiken zijn evolutionair in het voordeel. Een zuinig systeem betekent dat energie die niet nodig is, beschikbaar is voor andere systemen. Het visueel systeem is zo’n zuinig systeem. Alle beelden vallen op het netvlies, maar alleen de informatie die relevant voor je is, wordt verder verwerkt”.

Transparante wereld
Decomplexeer de wereld om je heen. Een wereld die als een bloemkool groeit. Ik was ooit een ‘early adaptor’. Introduceerde de Mac in 1985 bij Stam Tijdschriften. Maar Blockchain en Bitcoin? Die laat ik nu links liggen.
Hoewel, als ik vanuit m’n ooghoek kijk, ik heb wel een kans gemist. Mezelf misschien toch geschaad?
Bitcoin Januari 2013 koers $ 13, vorige week $ 4.680.
Misschien moet ik mijn filter bijstellen en sommige zaken toch wel in de gaten houden. Als ik in januari 2013 $ 1.300 had geïnvesteerd, had ik vorige week $ 468.000 kunnen ‘cashen’.
So what?
Trouwens, de bitcoin is het beste voorbeeld van een zeepbel, volgens de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar (2013) Robert Shiller.

Edwin Kisman
edwinkisman@gmail.com

 

De waarde van het “alleen zijn”
in afzondering op Bali

Alleen zijn kan inspireren. Het kan creativiteit stimuleren.
Alleen zijn betekent bijvoorbeeld, je terugtrekken op een stille plek.
Ver van de waan van de dag. Externe prikkels dimmen. Ruis buitensluiten.

Alleen zijn ( ‘solitude’) is niet synoniem met eenzaamheid (‘loneliness’).
Alleen zijn is als het ware een ‘aggregatietoestand’ waarin je als mens kan verkeren. Meestal tijdelijk. Eenzaamheid is een gevoelstoestand, je afgewezen voelen, je buitengesloten voelen, de steun van anderen missen.

Waarom afzonderen?
Waarom zou je  alleen willen zijn?  Je kan je twee motieven voorstellen.
Je wil tot zelfreflectie komen. Een tussentijdse APK, in de vorm van een SWOT analyse, met de nadruk op de Strengths and Weaknesses.
Of je wil je creativiteit stimuleren. Inspiratie krijgen. Creatief bezig zijn. Zoals met schrijven, schilderen, tekenen, uitvinden, problemen oplossen.

Sherrie Borg Carter, een psycholoog, geeft een aantal redenen in haar artikel “6 Reasons You Should Spend More Time Alone

Stigma
Op alleen (willen) zijn rust een zeker stigma. Het wordt door sommigen die de motieven van de “alleenganger” niet kennen, gezien als asociaal, afwijkend gedrag. De “alleenganger” kan zich hierdoor schuldig gaat voelen.
Op die manier wordt ook aangekeken tegen introverten die het alleen zijn prefereren boven het gekakel van grote groepen  die overschreeuwd worden door extraverten.

Creativiteit is te faciliteren.
Wat is het profijt van alleen zijn. Wat kan dat opleveren?
* Het vergemakkelijkt een staat van ontspanning
* Het maakt het hoofd leeg en klaar voor een nieuwe start
* Het bevordert de concentratie en daarmee de productiviteit
* Het bevordert beter nadenken en het beter problemen oplossen
* Het bevordert het brainstormen, het opwervelen van gedachten, misschien zelfs de integratie met het onbewuste geheugen. Beter dan in een groep.
Met andere woorden, het faciliteert creativiteit.
Bovendien vergroot het het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen. Dat, zou je kunnen zeggen, is bijvangst.
Belle Beth Cooper schrijft in Quartz (30 maart 2016) in haar artikel “What creative people understand about the importance of being alone” dat alleen zijn (solitude) een belangrijk en normaal deel van het menselijk bestaan is en zelfs essentieel voor goed creatief werk.

Ontspannen in afzondering
Ook ik heb meermalen de heilzame ervaring van afzondering meegemaakt. Om in een ontspannen toestand te raken en daarin te werken. Weg van de dagelijkse sleur. Ontspanning die je ook kan ervaren in het moment tussen slapen en waken en onder de warme douche. De oplossing van het probleem dat je vóór  het inslapen voor ogen hebt gehad, openbaart zich bij het ontwaken. Het onderbewuste heeft tijdens de slaap zijn werk gedaan. Zie mijn blog “De Ideeënfabriek of het brainstorm moment” .

Soms werkt het niet
Jette Pellemans beschrijft in de NRC (23 februari 2017) dat afzondering niet altijd werkt. Pellemans haalt over dit onderwerp enkele schrijvers aan, Rinske Bouwman en Anna Woltz, en een paar psychologen. Schrijvers die uit hun dagelijkse omgeving naar een afgelegen plek vertrokken om alleen te zijn, ongestoord inspiratie op te doen en aan een boek te kunnen werken. Ze leken er eerder een schrijversblok van te krijgen. Ze voelden zich beperkt. Organisatiepsychologe Marieke Roskes zegt daarover “De druk dat het dáár moet gebeuren ondermijnt de creativiteit”. Onderliggend zijn ‘vermijdingsmotivatie’(vermijden dat je faalt) of ‘streefmotivatie’(streven naar succes). Zit je om ideeën verlegen dan kan je volgens haar beter actief bezig zijn.

Rust op Gili Air

Alleen zijn. Hoe en waar?
Hoe organiseer je een afzondering? Hoe maak je tijd vrij? Zie de blogs  ” Boeken lezen als je weinig tijd hebt” en ” De Pomodoro Techniek kan je helpen“.
Waar kan je “alleen zijn”?
* Je kan het dichtbij zoeken. Een hutje op strand of heide. Ga in ieder geval ‘offline’. Zet Facebook, Twitter, Instagram op non actief.
* Of zoek een stilteruimte op kantoor.
* Ga naar een klooster, bijv. het Dominicaner Klooster in Huissen
* Of werk in een trein of vliegtuig. Je hebt niets te maken met de mensen om je heen.
* Maak een tafeltje in je auto en zet ‘m op een stille plek in het bos. Wat ik wel eens deed.
* Of ga naar het buitenland. Zoek de stilte in een andere cultuur. Een combinatie van afzondering en verandering.
Dat ga ik doen. Eind van het jaar ga ik naar Bali, met een 60 dagen visum. Aan het begin vergezeld door mijn dochter Sara, aan het eind door mijn vrouw Egbertine. Je hebt daar een ruime keus  aan rustige eilandjes: Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Gili Air.  Ook plekken aan zee: Tulamben, Pemuteran, of Belimbing naast een rijstveld.

Wat ga ik doen?
Wat ga ik met m’n “alleentijd” doen?
1. Schrijven en mediteren. Een autobiografie schrijven, de recap van mijn leven. Een retrospectieve SWOT. Hierbij combineer ik dus  beide genoemde motieven. Ik ga schrijven op een iPad, met het programma iWrite. Ik start met ‘freewriting’. Associatief schrijven aan de hand van stukjes historische data. Vrij spelen en dromen vanuit de kernen.
Ik pas de Pomodoro Techniek  toe om de vaart er in te houden. Eric suggereerde een wekelijks blog vanuit Bali. Ik was dat al van plan voor de site van Sate-man, waarvoor ik schrijf als “Tukang Sate“. Ik kan dat inderdaad ook doen voor Vakblad: de overpeinzingen van een tijdschriftenmaker (“Tukang Majalah“). We zullen zien.

2. Tekenen ook op iPad
Ik ga ook tekenen: cartoons en mensen. Ga diverse tekenapps uitproberen naast die waar ik al vertrouwd mee ben. Mijn favorieten 53Paper en Noteshelf.

3. Lezen eveneens op iPad
Ik neem 45 e-books mee geladen op mijn iPad, en tenminste 20 Blinkist samenvattingen.

4. Leren. Ik ga ook m’n Bahasa Indonesia ophalen. Ik zal zo veel mogelijk proberen Indonesisch  te spreken en Engels niet te verstaan.

Internet, offline
Ik moet er wel rekening mee houden dat niet overal (goed en snel) internet is. Dat is rustig, ‘offline’ leven. Maar ik zal wel het eea moeten voorbereiden omdat de archieven in Dropbox of Evernote dan niet bereikbaar zijn. Ik moet de documenten die ik nodig zal hebben offline beschikbaar maken. Ik heb al veel flarden geschreven. Mijn blog “Ik was jong dan wil je wel wat” bevat al autobiografische elementen.

Travel light
Ik wil ditmaal  zo min mogelijk meenemen. Licht reizen. Geen boeken en zo min mogelijk kleren. Alleen de iPad en een telefoon met een Indosat sim-kaart.
Ik ben bijna klaar voor de retraite.

Edwin Kisman

edwinkisman@gmail.com

Summa Summary.
Geneeskunde samengebald
in één compendium.

Onlangs schreef ik een blog over ‘ summaries‘, waarin ik enkele voorbeelden noemde.
Een ander voorbeeld kwam ik  tegen in een artikel van Ellen de Visser “Éen dikke pil”(Volkskrant V Zomer Magazine, 12 augustus).

Het ging over het Compendium Geneeskunde, in eerste instantie een toetshulp voor geneeskundestudenten. Vier banden waarin totaal 1200 pagina’s die de gehele geneeskunde bestrijken. Een soort “Geneeskunde voor dummies”. U kent ongetwijfeld de “dummy” reeks, een serie beknopte, goede boeken van Addison Wesley.

Meer lezenSumma Summary. Geneeskunde samengebald in één compendium.