De duistere kanten van crypto’s

Naast de achtbaan die zij berijden hebben crypto’s nog een aantal  kanten, die ze vooralsnog voer voor avonturiers maken. Als belegging uiterst riskant. Alleen renderend als je er bovenop zit. Bliksemsnel kopen en verkopen en genoegen nemen met 10% winst. De andere kanten zijn niet alleen avontuurlijk, maar ook duister: energieverbruik, transactiesnelheid, verslaving en diefstal, ondanks de veel geprezen veiligheid.
Kortom, er is nog heel wat werk aan de winkel om de crypto’s te maken tot méér dan een speeltje voor gokkers, speculanten en avonturiers.
Een van de conclusies uit een CNBC interview op 10 januari 2018 met Warren Buffett was volgens Dr. David Kass : “Bitcoin will have a bad ending. Buffett would buy 5-year puts on cryptocurrencies”.

Crypto’s in Nederland
Eind vorige week publiceerde de AFM (Autoriteit Financiële Markten) een rapport over het gebruik van crypto’s in Nederland.

Het rapport is gebaseerd op een onderzoek onder 885 bezitters van crypto’s. De AFM heeft het bewust niet over cryptocurrencies omdat zij in haar ogen niet de functies van geld vervullen en dus geen valuta zijn.

Er bestaan op dit moment naar schatting méér dan 1300 crypto’s. Een overzicht van de 100 met de hoogste marktkapitalisatie (de Bitcoin nog steeds bovenaan) is te vinden op Coinmarketcap: ” Top 100 Cryptocurrencies by Market Capitalization”. Een actuele analyse van Rakesh Upadhyay is te vinden op Cointelegraph.

Snelle groei
In september 2017 waren er nog 135.000 Nederlandse huishoudens met investeringen in crypto’s in januari 2018 was dat aantal gestegen tot 490.000, met meerdere investeerders per huishouden zodat het totaal aan personen 580.000 was. Ruim eenderde (35 procent) van de respondenten is in het vierde kwartaal 2017 ingestapt. In de periode jan-feb 2018 was 18 procent ingestapt, hoewel de koers toen tot € 5.000 zakte, wat overigens niet tot paniekverkopen heeft geleid. Mede omdat het gros van de geïnvesteerde bedragen klein is (minder dan € 1.000) en er nauwelijks met geleend geld wordt gewerkt.

Motieven
Het belangrijkste motief om in de cryptomarkt te stappen is (snel) geld verdienen. Dat drijft mogelijk vooral de late instappers die hun portefeuille vaak meer dan 10 keer per dag bekijken. De lage rente die banken geven (0,01 procent), nieuwsgierigheid en FOMO (Fear Of Missing Out) spelen ook een rol. FOMO vooral in het vierde kwartaal 2017 toen de koers van de Bitcoin in korte tijd spectaculair tot bijna € 20.000 steeg.

Klassieke bubbel
De AFM waarschuwt voortdurend voor de risico’s van crypto’s. Die waarschuwingen blijken minder doorgekomen te zijn bij kwetsbare groepen, diegenen die in de problemen zouden komen als de waarde van hun portefeuille zou instorten. De gemiddelde cryptoinvesteerder is jong (38 jaar) en heeft geen ervaring met andere beleggingen (60-70 procent). Op grond van het hoge percentage late instappers doet het rapport de uitspraak (weer een waarschuwing) “Deze dynamiek lijkt te passen bij het beeld dat de ‘cryptokoorts’ is toegeslagen en er een klassieke bubbel is ontstaan”. Op Howmuch.net is een visualisatie te vinden van grote bubbels uit het verleden.
Madelon Vos op 7 augustus in IEX.NL over de recente daling van de bitcoin met 14%: “Prijsanalyse bitcoin: Geen reden tot paniek“.

Energieverbruik
Naast het speculatieve karakter, vergelijkingen met een pyramidespel worden af en toe gemaakt, hebben de crypto’s nog meer duistere kanten. Een belangrijke is het energieverbruik. Wouter van Noort & Erik van der Walle schreven daarover in de NRC van 26 december 2017, onder de titel “ Bizar energieverbruik bitcoin lijkt onhoudbaar ”. “Je kunt je huis isoleren en led-lampen installeren, maar als je bitcoins koopt slurp je alsnog energie. Bitcoin verbruikt meer stroom dan hele landen. Waar zijn we nou helemaal mee bézig?
Een tegengeluid komt van Jeroen Rijnbout 13 maart 2018 in Bitcoin.nl
“Is energieverbruik van Bitcoin verspild”? Een van zijn argumenten is dat de huidige overcapaciteit ontstaan door het installeren van energiecentrales nu gebruikt kan worden. Win-win zoals hij schrijft.

Bron: Howmuch.net

Transactiesnelheid:VISA nog de snelste
Wat de transactiesnelheid betreft wint VISA het volgens Valuewalk nog met een ruime bootlengte van de crypto’s. Ripple is daaronder nog de snelste. Ook hiervan een visualisatie op Howmuch.net.

Verslaving
Een andere duistere kant is dat het werken met crypto’s verslavend kan zijn. Er is enkele maanden geleden  in Schotland een verslavingskliniek voor cryptoverslaafden opgezet in Castle Craig Hospital. Volgens Chris Burn één van de therapeuten daar is het hoge risico en de volatiliteit van de crypto’s aantrekkelijk voor mensen die verslaafd zijn aan gokken. De verslaafden zijn alleen maar bezig met het bijhouden van de koersbewegingen.
Alex Lubben beschrijft dat in VICENews van 30 maart 2018 “Bitcoin addiction is now a thing that hospitals treat

Diefstal
Tenslotte als laatste duistere kant: criminaliteit. Begin januari werd $ 530 mln gestolen van Coincheck (Japan) als gevolg waarvan twee bitcoin beurzen naderhand werden gesloten. Een artikel daarover van Joseph Young in Cointelegraph van 27 jan 2018 “$530 Mln in XEM Stolen From Coincheck Can be traced, NEM Confirms”. William Suberg beschrijft in Cointelegraph van 29 maart 2018 de daaropvolgende sluiting van twee Bitcoin beurzen “Japan: 2 Bitcoin Exchanges Choose Shutdown over Regulatory Compliance”. In juli is al $ 71,5 mln gestolen. Lees het artikel hierover in Howmuch.net: “The Speed of Crypto Hacks is Picking Up: This Month Alone Thieves Stole $71.5M”. Het artikel relativeert: wat is $ 71,5 mln op een totale marktkapitalisatie van crypto’s van $ 423 miljard.
Lees tenslotte het stuk van David Gilbert in VICENews van 19 maart 2018. “Criminals are racing to cash out their Bitcoin. Here’s how they are doing it”. Een recent voorbeeld is de Bitnextfast megafraude waarover het AD van 4 augustus bericht. Eén hebberige speculant (pleonasme?) had € 600.000 ingelegd! Foetsie.

Een tijdschrift?
Of het zin heeft een Nederlands tijdschrift over bitcoins op te zetten, zoals ik begin januari suggereerde? Naast de bestaande beleggingsbladen?
Hoewel 580.000 crypto bezitters een aantrekkelijke markt lijkt gaat het om jonge (38 jaar) onervaren beleggers, waarvan 70% minder dan 1.000 investeert. Intussen is ook de goldrush even gestopt. Geen nieuw blad dus.
Bovendien blijken er al een aantal online media te bestaan.

Ik noem er een paar:
Bitcoinmagazine.nl
Bitcoin.nl
Coinmarketcap
Valuewalk

Dus Googelen maar, of goochelen (met crypto’s).

Edwin Kisman

1

Een tijdschrift over bitcoins?

De berichtgeving over cryptomunten beleeft een enorme hausse. De informatie is echter zeer verspreid. Kranten, radio, televisie en tijdschriften buitelen over elkaar heen.
Eén enkel medium waarin je alle actualiteiten kan vinden ontbreekt in Nederland.
Wel bestaat al sinds 2012 het Amerikaanse “Bitcoin Magazine”.

Meer lezenEen tijdschrift over bitcoins?

Overleven in een wereld die razendsnel verandert.
Die steeds complexer wordt

Technologie ontwikkelt zich exponentieel. Er wordt veel gefantaseerd over de positie van de mens tussen zijn technologische produkten. Kunstmatige intelligentie (AI) staat op het punt het menselijk denken voorbij te streven.
Robotisering neemt taken over. Daaruit voortkomende productiviteitsverhoging zet arbeidskrachten buiten spel voordat alternatieven gevonden zijn.

De wereld verandert snel. Veel ontwikkelingen zijn niet bij te houden. Zijn technologisch van aard en volgen de wet van Moore: aantal transistors in een geïntegreerde schakeling verdubbelt elke twee jaar, door de technologische vooruitgang. Gold tot  2011.

Ze zijn vaak niet te begrijpen. Er zijn in grote lijnen twee soorten ontwikkelingen waar je mee te maken hebt , (1) innovaties die zich op afstand, in je stratosfeer afspelen (2) ontwikkelingen die gebeuren in een maalstroom waarin jij ongewild wordt meegesleurd.

Early adaptors
De pioniers hebben geen probleem met die exponentiële groei, in ieder geval niet op hun eigen speelveld. Zij zijn instigator van nieuwe ontwikkelingen, hebben een open geest. Accepteren de wereld niet zoals die is. Willen voortdurend veranderen. Hun grensverleggende ‘drive’ wordt uitstekend verwoord door Steve Jobs, zie zijn uitleg op YouTube.

Volgers
Naast die pioniers en ‘early adaptors’, heb je de volgers en de achterblijvers, waarvan sommigen zich zelfs verzetten, met de hakken in het zand.
De volgers, de grootste groep, hebben wel moeite de sneltrein te volgen, om van de achterblijvers maar niet te spreken.
Zij worden overspoeld met nieuwe zaken en vreemde termen, die zij niet begrijpen. Een tsunami van innovaties. Liever willen ze in hun comfortzone blijven. De vraag is echter of ze die nieuwigheden moeten begrijpen. Als die van directe invloed zijn op hun leven, worden ze vaak vanzelf meegesleurd in de maalstroom.

Stratosfeer
Voorbeelden van de stratosferische, ver van hun bed, ontwikkelingen zijn:
Blockchain, bitcoin, agile, fragility, machine learning, deep learning, cryptotrading, internet of things, Uber, AirBnB, big data, dark data, augmented reality, robotisering, crowdfunding, crowdsourcing, fintech, cloud computing.
Ze houden die doorgaans op afstand, maar begrijpen doen ze die niet, tenzij ze een aanleiding vinden om zich erin te verdiepen. Dat kan een directe reden zijn of de angst iets te missen. De ‘fear of missing out‘ (fomo)).

Maalstroom
Een paar voorbeelden van ontwikkelingen in de maalstroom.
Geld
In oude tijden werd het loon aan het eind van de maand uitbetaald door de boekhouder. Je kreeg een loonzakje met daarin een loonstrook en wat flappen en munten.
Dat werd vervangen door een loonstrook per post en betaling via de bank.
Aan de balie van de bank kon je geld opnemen.
Loonstrook per post werkt ook nog totdat ook daar MijnOverheid zich ermee gaat bemoeien. Kontanten worden, in steeds mindere mate, gepind. Het merendeel van de betalingen wordt met het pasje gedaan of met de smartphone, Swishen. Binnenkort leven we in een cashloze maatschappij. Zweden is al zover. Geen aanpassingsproblemen, de maalstroom neemt je geleidelijk aan mee.

Tijdschriften
In de tijdschriftenwereld werden in de oude tijd manuscripten handgeschreven ingeleverd. De schrijfmachine deed z’n intrede. Een handzetter in een grijze stofjas zette een manuscript vervolgens letter-voor-letter om en klemde de regels in een raam waarvan een matrijs werd gemaakt. Daarvan werd een drukvorm gegoten. Proefdrukken, correcties, praat me daar niet van. De handzetter werd vervangen door de Intertype regelzetter. De computer deed z’n intrede, gelijktijdig de lithografie. Vervolgens het laserprinten en tegelijkertijd het online tijdschrift. De tijdschriftenmaker is meegevoerd met de maalstroom. Geen weerstand.

Nog meer maalstroom fenomenen: Communicatie (van brief tot e-mail), Geluid (van plaat tot Spotify), Film ( van 8 mm tot smartphone), Fotografie (van 6×9 film tot smartphone).

Regels
Donald Sull en Kathleen Eisenhart schrijven in hun boek “Simple Rules. How to thrive in a complex world” dat een set eenvoudige regels je omgeving kan decomplexeren, als het ware ontwarren. In het geval van die snelle ontwikkelingen die je niet of met moeite kan bijhouden zouden dat de volgende regels kunnen zijn.
1. Stel vast of die ontwikkeling relevant voor je is.
2. Zo niet, zet ‘m dan op je zwarte lijst.
3. In een volgend geval, breek je hoofd er niet meer over.

Relevantie
De hoofdvraag is mòet je het weten of begrijpen? Je kan immers ook in een autorijden zonder dat je weet hoe die hybride accu van je werkt.
Je moet dus de relevantie vaststellen. Dat kan ondermeer door jezelf over een bepaalde ontwikkeling de volgende vragen te stellen:
* Wat gebeurt er als ik  niet weet waarover het gaat?
* Schaadt ik mezelf als ik het niet begrijp?
* Leef ik beter als ik het wel begrijp?
* Kan ik voort zonder het te weten?
* Is het een probleem als ik over die ontwikkeling  zeg ‘so what’ ?

Efficiënt systeem
Trek een parallel met de efficiency van ons visuele systeem. Daarover schrijft Stefan van der Stigchel in zijn boek “Zo werkt aandacht. Opvallen, kijken en zoeken in een wereld vol afleiding” het volgende : “Systemen die weinig energie verbruiken zijn evolutionair in het voordeel. Een zuinig systeem betekent dat energie die niet nodig is, beschikbaar is voor andere systemen. Het visueel systeem is zo’n zuinig systeem. Alle beelden vallen op het netvlies, maar alleen de informatie die relevant voor je is, wordt verder verwerkt”.

Transparante wereld
Decomplexeer de wereld om je heen. Een wereld die als een bloemkool groeit. Ik was ooit een ‘early adaptor’. Introduceerde de Mac in 1985 bij Stam Tijdschriften. Maar Blockchain en Bitcoin? Die laat ik nu links liggen.
Hoewel, als ik vanuit m’n ooghoek kijk, ik heb wel een kans gemist. Mezelf misschien toch geschaad?
Bitcoin Januari 2013 koers $ 13, vorige week $ 4.680.
Misschien moet ik mijn filter bijstellen en sommige zaken toch wel in de gaten houden. Als ik in januari 2013 $ 1.300 had geïnvesteerd, had ik vorige week $ 468.000 kunnen ‘cashen’.
So what?
Trouwens, de bitcoin is het beste voorbeeld van een zeepbel, volgens de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar (2013) Robert Shiller.

Edwin Kisman
edwinkisman@gmail.com