Ben je introvert?
Hoezo, is dat erg dan?

Gebruikelijke categoriseringen voor mensen zijn: geslacht, ras, kleur, religie en opleiding . Een minder gebruikelijke indeling is die in extraverten en introverten. Wereldwijd gezien is één op de drie mensen introvert. In de westerse maatschappij worden zij overheerst door extraverten. Niet alleen in aantal.
Hoe komt dat, wat betekent het en waar gaat het over?
Ter illustratie

Het MT overleg
Vrijdagmorgen 9 uur. Het MT overleg. De vergaderkamer van uitgeverij Eco-Hub is bijna helemaal gevuld. Voorzitter Langekamp kijkt de tafel rond en zegt “Alleen van Dalen is er nog niet. Laten we maar beginnen”. Hij opent. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Die wordt dus stap voor stap afgewerkt. Derksen en Klazien maken af en toe opmerkingen. Toevoegingen die er niet veel toe doen. Ze doen het eigenlijk alleen om zichzelf te horen. Langekamp maakt ze dat duidelijk. Ook Verwoerd mengt zich in de discussie. Nuttig? Idem dito. De rest houdt zich stil.

Een kwartier later, bij agendapunt 3, gaat de deur open. Van Dalen komt binnen. Zegt “Sorry”. Gaat zitten op een stoel ver van de voorzitter en denkt “ Belachelijk om op vrijdagmorgen zo vroeg te beginnen, met al die files”. Legt z’n papieren op tafel en zwijgt.

De vergadering wordt voortgezet. Voorzitter peurt hier en daar nuttige opmerkingen uit de stille deelnemers. Derksen, Klazien en Verwoerd drukken nog wat twijfelachtige besluiten door, zoals het online zetten van twee tijdschriften (waar en hoe is het verdienmodel?), het robotiseren van de koffiekamer (bedoel je soms de koffiejuffrouw, die hebben we toch al lang niet meer?) en het ‘outsourcen’ van twee managementlagen (wordt alleen maar nòg duurder). Voorzitter hamert vermoeid af. Het weekend kan beginnen.

Advocaat van de introverten
Door de hegemonie van extraverten, zoals Derksen, Klazien en Verwoerd en de onderwaardering van de introverten, waaronder van Dalen, gaat veel talent verloren, kunnen processen suboptimaal verlopen en kunnen besluiten kwaliteit missen of soms verkeerd uitpakken. Aldus Suzan Cain.
Ze licht dat toe dat in haar boek “Quiet, the Power of Introverts in a World that Can’t Stop Talking” vertaald als “Stil, de kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen (!)”. Het boek is inmiddels in 40 talen verschenen. Haar TED Talk is 8 miljoen maal bekeken. Je kan Cain beschouwen als de advocaat van de introverten.

Het extraverte ideaal
Die overheersing is het gevolg van het ideaalbeeld van de succesvolle carrière man, dat rond 1920 in de VS ontstond. De extravert, een alfaman, luid en duidelijk aanwezig, op de voorgrond, hart op de tong, snelle beslissingen, op geld belust, succesvol. Kortom “Trump in a nutshell”. Dat beeld was zelfs zó sterk dat ouders van verlegen kinderen naar een psycholoog gingen met het verzoek hun kind “te fixen”.
De Grieken en Romeinen beschouwden introversie als een ziekte. Oosters culturen daarentegen waarderen introverten vanwege hun beschouwende geest.

Introvert en extravert
Het begrip ‘ introvert ‘ komt van Sigmund Freud die het gebruikte in zijn theorie over het ‘libido’. Carl Jung heeft er op voortgeborduurd en maakte de termen introvert en extravert tot de kern van zijn persoonlijkheidstypologie (1918).

Intern of extern gericht
Het grootste verschil tussen extraverten en introverten is de behoefte aan externe prikkels. Extraverten (naar buiten gericht) kunnen niet zonder, introverten (naar binnen gericht) vermijden die liever.

Afzonderlijke kenmerken zijn.

Extraverten
Hebben grote behoefte aan externe prikkels. Ze krijgen energie van socializing.
*  Houden van multitasken, waar introverten zich juist focussen.
*  Praten hardop over hun ideeën en meningen.
*  Zijn gevoelig voor beloning. Het vooruitzicht op een beloning windt ze op, waardoor ze minder letten op de risico’s en minder geneigd zijn de gevaarsignalen te zien.
Cain gaat zelfs zover dat ze zegt dat de bankencrisis in 2008 veroorzaakt werd door bepaalde “extroverted situations”.

Introverten
* Geven de voorkeur aan een rustige omgeving met weinig prikkels. Vinden het prettig om alleen te zijn. Werken het best als ze dat zelfstandig kunnen doen.
* Zijn innerlijk gericht. Denken voordat ze spreken.
* Luisteren liever dan dat ze praten. Drukken zichzelf liever schriftelijk uit.
* Kunnen zich goed concentreren en houden niet van multitasking.
* Nemen doordachte beslissingen. Denken meer na over besluiten voordat die genomen worden.
* Nemen geen grote risico’s.
Introversie is overigens niet synoniem met verlegenheid. Introverten kunnen zich op hun gemak voelen in sociale situaties waarin verlegen mensen dat niet zijn.

Bekende introverten zijn: Warren Buffett, Lewis Carrol, Frédéric Chopin, Marie Curie, Charles Darwin, Albert Einstein, Bill Gates, Vincent van Gogh, Franz Kafka, Isaac Newton, Larry Page, Marcel Proust, Eleanor Roosevelt, J.K. Rowling, Steven Spielberg en Steve Wozniak.

Mengvormen
De indeling is niet zwart-wit. Er zijn mengvormen mogelijk. Een introvert kan zich in sommige situaties extravert gedragen en andersom. Je gedrag hangt af van waar je je bevindt op de schaal tussen introvert en extravert. Halverwege staat de ambivert.

Introverten, goede leiders?
Een algemene gedachte is ook dat introverten niet de besten zijn om een leiderschapsrol te vervullen. Cain is het daar absoluut niet mee eens. Ze wijst op het onderzoek van Adam Grant van de University of Pennsylvania die stelde dat introverten juist betere leiders zijn dan extraverten. Ze luisteren vóór ze spreken. Ze zijn meer geneigd naar de voorstellen van ondergeschikten te luisteren om vervolgens die hun eigen ideeën uit te laten werken en uit te laten voeren. Extraverten hebben de behoefte de leiding te nemen en hun eigen ideeën uit te voeren.

Niet groepsgewijs brainstormen
Cain heeft grote bezwaren tegen de “Group Think” tendens. Brainstormen in een groep is daar een exponent van. Extraverten hebben daar baat bij. Maar het kan volgens Cain beter individueel dan in een groep. Een tussenweg is individueel te beginnen en naderhand de ideeën uit te wisselen. Bij de daaropvolgende discussie moet echter goed gelet worden op evenwichtige bijdragen van introverten en extraverten.

Liever geen kantoortuinen
Kantoortuinen zijn ook uitingen van “Group Think”. Daarvoor gelden dezelfde bezwaren. Voor optimale resultaten moet de werkomgeving worden aangepast. Minder kantoortuinen, meer ruimtes om je terug te treken. Stille ruimtes.

Wat doen we er mee?
Wat is de strekking van deze blog?
Wordt je allereerst bewust van persoonlijkheidsverschillen van je medewerkers. Onderken het belang van een afzonderlijke benadering.

Vervolgens
*  Als je met groepen werkt (vergadering, brainstorm, heidedag), ga dan na wie introvert en wie extravert zijn.
*  Leid discussies met die wetenschap in het achterhoofd.
*  Onderken het belang van bijdragen van introverten (de creatieve denkers). Geef ze de ruimte en benut hun potentieel.
*  Stimuleer die bijdragen. De extraverten zorgen wel voor zichzelf.
*  Houd conclusies en besluiten tegen het licht, in het bijzonder wanneer extraverten bij de totstandkoming betrokken waren.
*  Ga na hoe de communicatie tussen beide groepen ge-optimaliseerd kan worden.
*  Creeër stiltezones in je bedrijf.

Ben je introvert? Weet je ’t niet, voer dan de test uit.
Heb je er last van? Beschouw deze blog dan als een opsteker.
Zowel Susan Cain als ik zijn introvert.

Edwin Kisman

Print Friendly

Dark data,
de onderkant van een ijsberg

Big Data is het “buzz word” van vandaag. Haar horizon lijkt in het oneindige te liggen. Slimme algoritmes moeten waardevolle informatie uit de grote hoop halen.

 

 

“We gaan nu naar een webervaring die één-op-één gepersonaliseerd is. Big data en slimme algoritmes maken het mogelijk” aldus Tjeerd Brenninkmeijer in de nieuwsbrief van Frankwatching.

Big Data: Onvolledig

Dat lukt maar ten dele want  ongestructureerde data blijft buiten het bereik van de huidige ontsluitingssoftware. En dat is een groot deel van de ‘Big Data’, die bestaat uit informatie die een bedrijf verzamelt en ook genereert.

Naar schatting 20% is toegankelijk, de rest niet. De rest is ‘Dark Data’.
Zonde dat maar zo weinig van het activum bedrijfsinformatie bruikbaar is. Dood geld.

 

Dark Data: Onzichtbaar

Zo’n 80%  van het activum blijft ongebruikt omdat het niet doorzoekbaar is. Het is als een ijsberg waarvan slechts een deel boven water uitsteekt.
Die metafoor kwam bij me op toen ik las dat Apple onlangs voor $ 200 mln het bedrijf Lattice heeft overgenomen. Wat doet Lattice en wat beweegt Apple?

Software: DeepDive structureert

Het grootste deel van de informatie die wij produceren, ‘dark data’, is ongestructureerd (tabellen, figuren, beeld en ook teksten) en is dus ontoegankelijk voor de gebruikelijke zoeksystemen van databanken.
Lattice maakt gebruik van een technologie, (DeepDive) om die te structureren (SQL tabellen), in een database te zetten en dus toegankelijk te maken. Mede door middel van ‘machinelearing ‘ die ook ingezet kan worden bij het trainen van AI-systemen.
Dat laatste zou, volgens zeggen, wel eens de insteek van Apple kunnen zijn: met grote hoeveelheden data kunnen ze hun digitale assistent Siri nog slimmer maken. Lattice zou ook al met andere technologiebedrijven hebben gepraat die een AI-assistent hebben, zoals Amazon en Samsung.
Apple zelf onthult overigens niet wat haar beweegredenen zijn.
“Apple buys smaller technology companies from time to time and we generally do not discuss our purpose or plans”.

Lattice
Lattice werd in 2015 opgericht. Ze hebben sindsdien 20 miljoen dollar investeringsgeld binnengehaald. De belangrijkste personen van het bedrijf zijn Christopher Ré (hoogleraar aan Stanford University), Michael Cafarella, Raphael Hoffmann en Feng Niu. Zij commercialiseerden het DeepDive-systeem dat ontwikkeld is aan Stanford.

Hardware: the Machine, supersnel met een yotta geheugen

Ongetwijfeld zal de zojuist aangekondige  computer van Hewlett PackardThe Machine” een steentje bijdragen aan het toegangkelijk maken van ‘dark data’.
Een prototype van de computer die sinds 2014 in ontwikkeling is werd vorige week onthuld. Speciaal ontworpen voor de ‘big data era’. Het prototype heeft een geheugen van 160 terabyte (TB) dat kan worden uitgebreid tot 4.096 yottabyte ( YB, tien tot de 24ste byte), genoeg om 250.000 maal alle data die nu op de wereld bestaat te bevatten. Het ‘operating system’ is gebaseerd op Linux.
The Machine is niet alleen groot maar ook razendsnel.

 

Ying en Yang

The Machine en Deep Dive een koppel dat Dark Data in de toekomst zal weg doen smelten. Wat blijft er dan nog over van de metafoor?
Een ijsberg die op het water danst.

Edwin Kisman

Print Friendly

Graphic Recording
een strategisch overleg visueel samenvatten

Graphic reporting “Zo makkelijk als visuele voorstellingen in het geheugen blijven hangen zo slecht zijn we in het onthouden van andere soorten informatie, zoals woorden- of cijferreeksen.

De clou van geheugentechnieken is dat je de soorten herinneringen die onze hersenen niet of maar met moeite kunnen vasthouden, omzet in de soorten herinneringen waarop de hersenen zijn gebouwd.” Dat schrijft Joshua Foer in zijn boek “Het Geheugenpaleis”, dat ik in mijn vorige blog heb behandeld.

Lees verder

Print Friendly