Grafische sector: omzetgroei in 2016
Meer banenverlies niet uit te sluiten

2017-grafische-edit‘Eén zwaluw maakt geen zomer’, luidt het gezegde, maar de omzetgroei van 1,3 procent, die Nederlandse drukkerijen laten zien in 2016 doet deugd. Na een krimp van bijna zeven procent in 2015 laat de grafische sector eindelijk weer groei zien; voor het eerst sinds einde 2007. Een en ander blijkt uit de ‘Branche update – Drukkerijen’ van ABN AMRO. Volgens deze update zal de totale grafische productie dit jaar toenemen met 2 procent. De export van drukwerk zal naar verwachting groeien met 5 procent. De exportstijging duidt op een sterke concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven ten opzichte van buitenlandse drukkerijen.

Zware jaren

Bovenstaande is prachtig nieuws voor een sector die het moeilijk heeft. Mede door digitalisering en crisis is sprake van overcapaciteit en prijsdruk. Gevolg: in de afgelopen jaren legden 860 drukkerijen het loodje en verdampte 37 procent aan omzet. Duizenden banen verdwenen. Vooral grafische bedrijven die niet konden investeren in automatisering en nieuwe drukperstechnologieën hadden het zwaar. Beter weer lijkt op komst. Het ondernemersvertrouwen is al vier kwartalen op rij positief en er is sprake van een daling van het aantal faillissementen. Innovatie vindt volop plaats in de sector. Bijvoorbeeld met de Inkjet-printers die geschikt zijn voor gepersonaliseerd lage volume-drukwerk en printing-on-demand. Andere innovaties hebben vooral betrekking op een efficiënter productieproces en automatisering van het machinepark. Verdere reductie van het aantal banen in de sector is dan ook niet uitgesloten. 

Groeisectoren

Internetdrukkerijen vormen een belangrijke groeimarkt in de grafische sector. Mede door het efficiënte productieproces kunnen zij opdrachten snel en tegen lagere prijzen realiseren. Daarnaast sluiten deze drukkers aan bij de huidige maatschappij. Klanten plaatsen vanuit hun eigen werk- of huisomgeving via een online platform een order en hebben daarbij de keuze uit standaarddrukwerk met keuze-opties. De klant heeft direct inzicht in de prijs en levering van de order.

Ook verpakkingsdrukkerijen doen het goed. De opkomst van papieren verpakkingen in de winkels en de groei van e-commerce dragen hieraan bij. Mogelijke groeimarkten voor de verpakkingsdrukkers: food-, cosmetica- en farmaceutische industrie.
Tot slot zijn er drukkerijen die zich weten te onderscheiden door zich te richten op een nichemarkt. Denk aan het bedrukken van metalen onderdelen voor de maakindustrie.

Perspectief

De grafische sector heeft in de eerste zeven maanden van 2016 een mooie omzetgroei van 1,3 procent laten zien. Dat biedt hoop. Immers, de economische groei houdt aan en groeibedrijven hebben groeiruimte. Toch blijven de omstandigheden voor traditionele drukkerijen zwaar, volgens ABN AMRO. De prijsdruk en noodzaak tot automatisering houden aan. Drukpersen van gesloten fabrieken worden soms tegen bodemprijzen overgenomen en blijven zodoende in de markt, met overcapaciteit tot gevolg. Naar verwachting neemt de werkgelegenheid verder af en moeten traditionele drukkerijen fuseren om een vuist te maken. Naast financiële slagkracht kunnen grafische bedrijven extra toegevoegde waarde bieden aan de klant; bijvoorbeeld door een completerdienstenaanbod—inclusief design, prepress, afwerking, bedrijfscommunicatie en/of voorraadmanagement. Ook samenwerkingsverbanden en/of fusies kunnen soelaas bieden volgens ABN AMRO. De bank verwacht dat de markt het groeitempo in de rest van het jaar niet zal volhouden maar toont zich blij verrast met de goede resultaten. Klik op de titel om de Branche update—Drukkerijen van ABN AMRO te lezen.

Erik Timmermans
directeur Papier en Karton

 

Print Friendly, PDF & Email

Duurzaam Tijdschrift II

CO2Bij het verduurzamen van tijdschriften wordt meestal eerst gekeken naar het papier, de duurzame en circulaire grondstof. Niet verwonderlijk: een tijdschrift is feitelijk niet meer dan een stapeltje bedrukte vellen papier. Verlaging van de hoeveelheid papier is een efficiënte verbeteroptie bij verduurzaming van tijdschriften. Toch vormen uitgevers de spil bij de verduurzaming van uitgeefproducten. Zij beslissen of het product er komt, wie er aan meewerkt en in welke vorm en oplage het verschijnt. Ook bepalen zij welke papiersoort wordt gebruikt.

Het project Duurzaam Tijdschrift II wil de keten verduurzamen door middel van samenwerking. Initiatiefnemers zijn de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse papier- en kartonindustrie (VNP) en Papierenkarton.nl. Zij willen bestaande uitgeefproducten verduurzamen en daarmee uitgevers inspireren om ook zelf aan de slag te gaan met de reductie van hun footprint.

Duurzaam Tijdschrift II bestaat uit twee projecten:

  • het uitgeven van vakblad Petrochem op papier gemaakt van landbouwafval;
  • de gedeeltelijke samenvoeging van de publieksbladen Op Pad en SNP Reismagazine.

Petrochem

Vakmagazine Petrochem krijgt een andere ‘look and feel’. Geen glossy cover maar een iets lichtere, matte uncoated papiersoort met een natuurlijke kleur. De producent, Paperwise, maakt het papier grotendeels met de vezels van suikerrietafval. Door dit ‘afvalpapier’ in te zetten verbetert de overall milieuscore van Petrochem met maar liefst 40 procent! Wordt puur naar CO2-uitstoot gekeken dan blijkt sprake van een 10% lagere Carbon-footprint in vergelijking met de voorlaatste editie van Petrochem. Die werd uitgegeven op FSC-gecertificeerd papier.

ANWB Media

Het tweede project van Duurzaam Tijdschrift II, met ANWB Media, stelt de vraag of de uitgever zijn eindproducten kan verduurzamen door kritisch te kijken naar zijn eigen bijdrage in het productieproces. ANWB Media heeft besloten de redacties van Op Pad en SNP Reismagazine samen te voegen. Doel: kostenreductie en verduurzaming. Vóór het samenvoegen van de redacties verschenen ieder jaar acht edities Op Pad en vier edities SNP Reismagazine. Ná het samenvoegen zullen jaarlijks zes edities Op Pad en zes edities SNP Reismagazine het licht zien. De omvang van Op Pad zal met een aantal pagina’s afnemen. SNP Reismagazine heeft een hogere oplage. Gevolg: verdeeld over 12 edities, jaarlijks circa 45.000 extra tijdschriften zullen worden geproduceerd. Dat betekent meer papier en dus milieu-impact. Maar de samenvoeging van de redacties heeft een positief effect op de emissies van waterverbruik, energieverbruik, reizen naar het buitenland en woon-werkverkeer. Minder FTE’s leidt tot minder vliegtuigkilometers (-30%) en autokilometers (-10%). De klimaatimpact van het uitgeverijbedrijf daalt met één derde, op jaarbasis. Dat heeft gevolgen voor de totale klimaatimpact van Op Pad en SNP Reismagazine samen. De Carbon-footprint van de twee titels blijft ondanks de 45.000 extra tijdschriften gelijk! 

De bijdrage van de uitgever aan de beperking van de klimaatimpact van tijdschriften is dus groot. 45.000 tijdschriften extra met een gelijkblijvende klimaatimpact en een substantiële besparing op de kosten. Duurzaamheid loont!

Links

Duurzaam boek

Duurzaam Tijdschrift I

Volledig artikel

Print Friendly, PDF & Email

Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk geheel vernieuwd

Cover_Auteursrechtgids
onder andere de invoering op 1 juli 2015 van de Wet auteurscontractenrecht maakte een herziening van de auteursrechtgids uit 2005 noodzakelijk

Wat wordt beschermd door het auteursrecht? Wat zijn de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen? Wie heeft het auteursrecht en over welke rechten kan de auteur beschikken? Wat zijn de wettelijke regels voor het contract tussen een maker en een exploitant? Wat zijn de valkuilen bij een exploitatieovereenkomst? Wat wordt waar collectief geregeld en hoe gaat dat in zijn werk? Een selectie van vragen die worden beantwoord in de recent verschenen ‘Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk’ van auteur Michel Frequin. De gids is voor de praktijk geschreven, ook toegankelijk voor de juridische leek en een handig hulpmiddel in de gecompliceerde wereld van het auteursrecht.

Herziening auteursrechtgids 2005

Al in 1999 schreef Michel Frequin samen met professor Hendrik Vanhees de ‘Auteursrechtgids voor Nederland en België’. In 2005 verscheen de ‘Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk’. Michel Frequin is bedrijfsjurist. Hij werkte als beleidsadviseur in de uitgeverijbranche (Nederlands Uitgeversverbond en Elsevier) en als directeur van een collectieve beheersorganisatie. Momenteel is hij directeur van de branchevereniging voor collectieve beheersorganisaties (VOI©E). In 2015 bleek  zijn auteursrechtgids uit 2005 aan herziening toe. Natuurlijk door de digitale ontwikkelingen die van grote invloed zijn op het auteursrecht. Maar er was meer veranderd. Op 1 juli 2015 werd de Wet auteurscontractenrecht in Nederland ingevoerd, een belangrijke aanpassing van de Auteurswet. Deze wet beoogt de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten die betrekking hebben op auteursrechten en naburige rechten. De wet heeft bijvoorbeeld ingrijpende gevolgen voor de relatie van een auteur met zijn uitgever. Ook nationale en Europese jurisprudentie vroegen om een volledig nieuwe auteursrechtgids.

Auteursrechtgids + website

Frequin heeft daar gedurende 2015 aan gewerkt. Aan de opzet van de auteursrechtgids heeft hij in de 2015-versie niet veel gewijzigd. Het boek is een echte praktijkgids met voorbeelden, checklists, bouwstenen voor een exploitatiecontract, voorbeeldbepalingen en praktische tips voor het opstellen van een overeenkomst. Het boek is bedoeld om de lezer wegwijs te maken in het Nederlandse auteursrecht en naburig recht. Anders dan eerdere versies is nu een website aan de gids gekoppeld, waar de lezer de actuele ontwikkelingen kan volgen. De gids is geschreven voor iedereen die professioneel te maken heeft met auteursrecht en naburige rechten: makers, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en/of producenten, ondernemers die gebruik maken van auteursrechtelijk beschermde werken, advocaten, ambtenaren en volksvertegenwoordigers.

Voor uitgevers is het boek een must-have. Voor € 39,95 zijn zij weer up-to-date en krijgen ze een begrijpelijke set handvatten voor het maken van contracten en beleid. Sterke eigenschappen van het boek zijn de praktische insteek en heldere taal. De bestelcode van het boek bij Sdu Uitgevers is: 9789012396707.

Erik Timmermans
directeur Informatiecentrum Papier en Karton

Print Friendly, PDF & Email