Het artikel in mijn vakblad snel gevonden. Of niet?

In deze post de laatste stap in de zoektocht van de drukbezette lezer naar het artikel dat hem interessant lijkt. Aan het eind van het kruimelpad.
Hij heeft het artikel via de aanprijzingen op de cover en in de inhoudspagina snel gevonden. Mede dankzij de duidelijke paginanummers.
Is het artikel inderdaad wat-ie ervan verwachtte? Kan-ie snel zien of het artikel belangrijk voor hem is?

What’s In It For Me?
De vermeldingen op de inhoudsopgave en/of omslag, moeten herkenbaar terugkomen in de kop en eventueel in andere (sleutel)elementen in het artikel, zoals beelden.

Duidelijke paginanummering
Heel triviaal maar belangrijk bij het snel vinden van het artikel vanuit de inhoudsopgave zijn duidelijk leesbare paginanummers.
Kloeke nummers, 18 pt vet, in goed contrast met achtergrond. Op de juiste plaats, aan de boven-/buitenzijde van de pagina links en rechts,  de plekken op een pagina die het beste opvallen.
Alle fijne, subtiele, onleesbare paginanummers in de prullebak. “Design follows function”, volgens de beroemde stelregel van de architect Louis Sullivans. Kijk naar de onderstaande vergelijking van bladen en kranten.

    Aandachttrekkende elementen

Gereedschap om aandacht te trekken: sleutelelementen
Uit copytests is gebleken dat van de bodytekst meestal slechts 10 cm aan ‘t begin en 10 cm vóór ‘t eind wordt gelezen. Lezen is de fase na het beoordelen.
De lezer moet het voor een eerste beoordeling daarom hebben van sleutelelementen die er uitspringen. Op bijgaande schematische weergave kom ik terug in een volgende blog.
De opmaakredacteur, de ‘aandachtsarchitect‘ zoals Stefan van der Stigchel die in zijn boek ‘Zo werkt aandacht‘ noemt, heeft daarvoor de beschikking over een aantal gereedschappen (opvallers): de kop, de ‘lead’, tussenkoppen, ‘call outs’, ‘streamers’, verklarende kaders (‘boxen’), beelden met bijschriften en tenslotte die 20 cm bodytekst. Zijn de ‘parels’ , de typerende onderdelen van het verhaal, via die sleutelelementen te vinden?
Trouw en NRC werken bijvoorbeeld boxen met samenvattingen en toelichtingen.

Vindbaarheid
In het kader van de vindbaarheid van de pagina hieronder een vergelijking van de paginanummering tussen een aantal vakbladen en kranten.

De tweede kolom beschrijft de positie: linker- en rechterzijde. En aan bovenzijde van de pagina of onderzijde.

In de vierde kolom een vindbaarheidsscore ( max 5 ).

De kranten houden ook rekening
met snelle lezers en scoren beter
dan de vakbladen.

 

 

De illustraties kunnen worden vergroot door er op te klikken.

______________________________________________________________

[C2W], nr 10 – 2018
Vakblad voor chemie en life sciences, voor leden van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging en geaffilieerde verenigingen.
Verschijnt sinds dit jaar maandelijks. Uitgever: Vakbladen.com

 • De koppen, leads en streamers geven de lezer snel een indruk van het artikel.
 • Tussenkoppen worden goed gebruikt.

Wat kan verbeterd worden?

 • Er wordt geen rekening gehouden met de bindwijze van het blad (lumbeck) waardoor het blad niet makkelijk openvouwt. Dat betekent dat rond de rug zo’n 5 cm aan weerszijden niet goed zichtbaar is. Bovendien is de linkerpagina minder zichtbaar.
 • De consequenties: (1) in een spread komen koppen het best tot hun recht op de rechterpagina; bodytekst die op een linkerpagina start, moet dan met een beginkapitaal beginnen om de lezer naar het begin te leiden. (2) kaders op een pagina aan de buitenzijde plaatsen.
 • Het ontbreekt vaak aan goede bijschriften, al zijn die moeilijk te maken bij de, opvallend veel gebruikte, Stock foto’s. Confectie.
 • De bijschriften die er zijn mogen best meer informatie bevatten.
 • Streamers zo hoog mogelijk op een pagina zetten, aan de buitenzijde, en niet diapositief  in een gekleurde cirkel.
 • Leads en tussenkoppen niet in kleur, minder zichtbaar dan zwart.
 • Sommige leads gaan over de hele pagina, dat zijn te lange regels.
 • De afbreking van de kopregels is niet optimaal.

______________________________________________________________

VNG magazine, nr 12 -2018
Magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (officiële orgaan).
Verschijnt twee wekelijks. Uitgever: Sdu Uitgevers.

 • De koppen, leads en streamers geven de lezer snel een indruk van het artikel.
 • Tussenkoppen worden goed gebruikt.
 • Kaders/boxen worden gebruikt voor een toelichting
 • Ingezonden mededelingen zijn goed als zodanig aangegeven (advertorials).
 • Er zijn authentieke foto’s gebruikt.
 • De covertekst van de dominante foto komt terug in de kop van het artikel. Herkenbaar.

Wat kan verbeterd worden?

 • De uitsnede van foto’s kan beter.
 • Geen diap0sitieve tekst  in foto’s plaatsen. Minder goed leesbaar
 • Tekst in een kaderstuk in kleur springt er juist niet uit. Liever zwarte tekst, eventueel kleurraster er onder.
 • De indeling zou, in een enkel geval, met een kleine wijziging sterk verbeteren: door verschuiving van een ingezonden mededeling ontstaat een spread met goede kop/beeld synergie.

______________________________________________________________

Binnenlands Bestuur, nr 20-2018
Onafhankelijk magazine voor de hoger opgeleide decentrale ambtenaar en lokale bestuurder.
Verschijnt tweewekelijks. Uitgever: Sijthoff Media Groep

 • De koppen geven de lezer snel een indruk van het artikel.
 • Kaderstukken lichten goed uit.

Wat kan verbeterd worden?

 • De lead staat meestal boven de kop, met uitzondering van de essay. Minder effectief omdat de lezer na het lezen van de kop afzakt naar de bodytekst. Lead dus tussen kop en bodytekst.
 • Tussenkoppen zijn kapitaal gezet en onderstreept. Dubbel, pleonasme.
 • De synergie tussen kop en dominant beeld is niet sterk.
 • Enkele kaders zijn te vol, kan korter (samenvatten); het is nu meer een artikel binnen het artikel.
 • Een illustratie in een artikel (rode driehoek) wordt kennelijk gezien als een betekenisvolle trouvaille en enkele keren herhaald.
 • Het ontbreekt aan voldoende verklarende bijschriften.
 • Sommige bijschriften worden in een uitgespaard blok in de foto gezet. Rommelig, nergens voor nodig. Zet het bijschrift links, rechts, boven of onder.

______________________________________________________________

Vitale Groene Stad, nr 01-2018
Inspiratiebron voor een leefbare, groene samenleving voor overheden die zich professioneel bezighouden met de planning en ontwikkelingvan groen stedelijk gebied.
Verschijnt tweemaal per jaar. Uitgever: Stichting Entente Florale Nederland ism ELBA|REC.

 • Leads in nieuws en artikelen is goed.
 • De regelafbrekingen in de koppen zijn goed.
 • Het gebruik van kaderstukken, is ook goed.

Wat kan verbeterd worden?

 • De zichtbaarheid van de koppen: (1) in Nieuws, mini cursief; (2) in artikelen: kapitaal (minder leesbaar) en mager, bovendien een aantal maal in een afzwakkende kleur (groen). Design Follows Function!
 • Kaderstukken en streamers in een meer zichtbare letter, soms ook in een beter contrasterende kleur.
 • Het tweekoloms stramien in een deel van het nieuws verlaagt de urgentie van “nieuws”.
 • De summiere bijschriften bij foto’s beantwoorden te weinig de lezersvragen. Soms ontbreken de bijschriften helemaal, hoewel het niet om een sfeerbeeld gaat. Bijschriften kunnen soms bestaan uit een openingstitel die het beeld beschrijft, gevolgd door een toelichting.
 • De  synergie tussen kop en dominante foto, die nu ontbreekt, behoudens enkele uitzonderingen.
 • De paginabrede ‘lead’. Een te lange, daardoor moeilijk leesbare regel, hoewel de interlinie redelijk is.

______________________________________________________________

Systeemtherapie, nr 3- 2018
Tijdschrift voor systeemtheoretische psychotherapie.
Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.
Verschijnt viermaal per jaar. Uitgever: Boom.

Wat kan verbeterd worden?

 • De opmaak oogt als die van een roman. Weinig contrast, weinig opvallers.
 • De toelichting op de inhoud van het artikel toevoegen in een ‘lead’.
 • Verklarende kaderstukken toepassen om de kerngedachte van het artikel samen te vatten.

 

Artikel: 5 navigatietips

 1. Zorg voor een prominent ‘entry point ‘, de plaats waar een lezer het artikel binnenkomt
 2. Maak de ‘parels‘, de boodschapbepalende elementen in het artikel, zichtbaar
 3. Gebruik daarvoor de geëigende gereedschappen ( opvallers, kop, etc)
 4. Zorg voor duidelijk zichtbare nummering van de pagina’s (plaats, grootte, leesbaarheid)
 5. Zorg ervoor dat de aankondiging op cover en inhoudspagina herkenbaar in het artikel terugkomt

Andere factoren en tools
Dit was de laatste VakbladScan met de invalshoek navigatie. In de volgende aflevering zal het lees- en kijkgedrag van lezers worden toegelicht. Daarna zullen andere factoren en andere vakbladen worden besproken. Voorbeelden van andere factoren: synergie, beeld, bijschriften, kleur, contrast.

Edwin Kisman

_______________________________________

Evaluatie van ùw vakblad
Wilt u uw eigen vakblad evalueren? Een verbeterplan opstellen? Een redesign?
Dat kan, met een, door ons begeleide, ééndaagse sessie bij u in uw uitgeverij.
Neem daarvoor contact op met of .

_______________________________________

 

Print Friendly, PDF & Email
8

Plaats een reactie