Hoe vind ik dat artikel snel? Helpt de inhoudspagina?

Vakbladlezers hebben haast. Ze willen informatie snel kunnen vinden. Een vakblad is geen bladerblad.

Misschien hebben ze geluk gehad met een complete verwijzing op de cover.
Anders helpt de inhoudsopgave. Een soort kiosk waarin alle artikelen in het nummer op het schap liggen, met een korte toelichting en een paginaverwijzing.
De zoektocht die op de cover begint, wordt vervolgd op de inhoudspagina.

Wat is de functie van de inhoudsopgave?
De inhoudsopgave is het tussenstation van de lezer in zijn zoektocht naar een artikel dat hem interesseert. Zij moet een volledig overzicht geven van de inhoud.
Het moet overzichtelijk zijn, met accentueringen van belangrijke onderdelen.
Indien die al op de cover zijn aangekaart, moeten die herkenbaar, liefst onvervormd, terugkomen op de inhoudspagina, zowel tekstueel als visueel. Dat verkleint de kans dat een lezer moet gaan puzzelen.
Ter verduidelijking: op de cover wordt een bepaald artikel aangekondigd met tekst en beeld. Als dat artikel in de inhoudspagina een andere tekst en een andere beeld krijgt is het niet direct herkenbaar, puzzelen. Als dan, tot overmaat van ramp, in het artikel een kop staat die niet spoort met de covertekst, noch met de tekst op de inhoudspagina herkent de lezer het heel moeilijk.

Hier volgen commentaren op de inhoudspagina’s van de zelfde bladen die in het vorige blog besproken zijn.

Onderstaande illustraties zijn te vergroten door er op te klikken.

___________________________________________________________________

Binnenlands Bestuur, nr 20-2018
Onafhankelijk magazine voor de hoger opgeleide decentrale ambtenaar en lokale bestuurder.
Verschijnt tweewekelijks. Uitgever: Sijthoff Media Groep

 • De inhoudsopgave is volledig.
 • Er zit een hiërarchie in overeenkomstig het belang dat de redactie er aan toekent.
 • De pagina heeft een dominant beeld.

Wat kan verbeterd worden?

 • Omslag komt niet herkenbaar terug. Geen beeld, geen overeenkomstige tekst. Wel een toelichting.
 • Het dominante beeld doet een verband met de omslag vermoeden; die is er niet. Paginanummer ontbreekt hierbij (14).
 • De coverteksten van drie artikelen wijken sterk af van de vermeldingen in de inhoudsopgave.

___________________________________________________________________
VNG magazine, nr 12 -2018
Magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (officiële orgaan).
Verschijnt twee wekelijks. Uitgever: Sdu Uitgevers.

 • Er is hiërarchie in de inhoudspagina.
 • Het overzicht is redelijke volledigheid.

Wat kan verbeterd worden?

 • De cover komt niet herkenbaar terug. Het dominante beeld, koppelen aan het thema (interview). Coverteksten zijn niet herkenbaar.
 • Kleuren functioneel gebruiken.
 • Een titel kan worden toegevoegd (Betoog).
 • Aan de rubriek “Actueel” kunnen nog paginanummers worden toegevoegd.

___________________________________________________________________
Vitale Groene Stad, nr 01-2018
Inspiratiebron voor een leefbare, groene samenleving voor overheden die zich professioneel bezighouden met de planning en ontwikkeling van groen stedelijk gebied.
Verschijnt tweemaal per jaar. Uitgever: Stichting Entente Florale Nederland ism ELBA|REC.

 • De inhoudspagina geeft een volledig overzicht.
 • Bij de aankondiging van artikelen staat een uitgebreide toelichting.
 • De foto is zeer dominant.

Wat kan verbeterd worden?

 • Het coverbeeld komt niet terug op de inhoudspagina.
 • De coverteksten zijn niet goed herkenbaar in de teksten op de inhoudspagina.
 • De dominante spreadfoto heeft een bijschrift nodig; nu is het onduidelijk wat ze is en wat ze betekent. Ze behoeft paginanummer (staat klein onder aan de pagina).
 • ‘Tags’ bij aankondigingen lijken weinig functie te hebben.
 • Paginanummers duidelijker en zonder toevoeging van het woord “Pagina”.
 • De agenda niet op de inhoudspagina zetten.

___________________________________________________________________
[C2W], nr 10 – 2018
Vakblad voor chemie en life sciences, voor leden van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging en geaffilieerde verenigingen.
Verschijnt sinds dit jaar maandelijks. Uitgever: Vakbladen.com

 • Artikelcategorieën zijn verzameld.

Wat kan verbeterd worden?

 • Te summiere opsomming van artikelen zonder toelichting.
 • De coverteksten en het coverbeeld komen niet terug op de inhoudspagina.
 • Zeer bescheiden hiërarchie. Wat is het belangrijkste artikel: dat van het dominante beeld op de pagina (“Crowdfunding”) of dat van de serie “Genetica”?
 • Dubbele verwijzing zonder duidelijk verband: dominante beeld (crowdfunding) en categorie (carrière) in de opsomming.

_________________________________________________________________________
Systeemtherapie, nr 3- 2018
Tijdschrift voor systeemtheoretische psychotherapie.
Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.
Verschijnt viermaal per jaar. Uitgever: Boom.

 • De inhoudsopgave is volledig. Paginanummers zijn vermeld.
 • Het blad heeft de architectuur van een boek. Lezer valt met de deur, het voorwoord, in huis.
 • De inhoudsopgave staat op de achterzijde van de cover. Twee zaken die voor de vaste lezers mogelijk geen probleem zijn.

Wat kan verbeterd worden?

 • De inhoudsopgave heeft geen hiërarchie.
 • De vermelde titels van de artikelen zouden toegelicht kunnen worden. De ‘lead’ van het artikel daartoe kunnen dienen. Daar is ruimte voor.
 • De titels van de artikelen, ook van het voorwoord vet, en boven de auteursnaam (romein).
 • De inhoudspagina kan beter voorin in het binnenwerk. Desnoods op de cover.

Inhoudspagina: 5 navigatietips

 1. Maak de inhoudspagina volledig, zonder dubbele aankondigingen
 2. Benadruk belangrijke artikelen met beeld, breng een rangorde aan
 3. Vemeld duidelijk de paginanummers
 4. Zet zo mogelijk een toelichting bij de aankondiging
 5. Zorg ervoor dat de aankondigingen op de cover duidelijk herkenbaar terugkomen

De vindbaarheid in artikelen
Het is hopelijk duidelijk dat  een goede inhoudsopgave heel belangrijk is voor vakbladlezer. Volgende week bekijken we  de zichtbaarheid van artikelen in de besproken vakbladen.

Edwin Kisman

_______________________________________

Evaluatie van ùw vakblad
Wilt u uw eigen vakblad evalueren?
Dat kan, met een, door ons begeleide, ééndaagse sessie bij u in uw uitgeverij.
Neem daarvoor contact op met of .

_______________________________________

Print Friendly, PDF & Email

Plaats een reactie