Apocalypse Magazine. Een eigentijds klimaatblad

visualiseert een lege planeet
Kale planeet

Het klimaat is hot. Op onze planeet en in de media. CO2 en stikstofderivaten strijden om voorrang. Terecht. Zeespiegelstijging vs eutrofiëring. Hete zomers, mediterrane winters. Droogte en stortbuien.
Verzuurde bodem. Daar moeten we snel wat aan doen!
Biedt dit een opening voor het opzetten van een Vakblad? Met technische verhandelingen over de aanpak van het klimaatprobleem? En met popularisering voor politici.

Vaktijdschrift
Er bestaan  al een eindeloze hoeveelheid publicaties over dit onderwerp beginnend bij het Rapport van MIT opgesteld in opdracht van de Club van Rome (1970, 1972). Daarnaast veel specials van (inter)nationale dagbladen (New York Times, Washington Post en ook van Nederlandse) of tijdschriften (Time, New Scientist).
Maar ‘dedicated’ bladen zijn er minder. Laat staan een Nederlands vakblad.

Apocalypse Magazine
Het is niet makkelijk om er een formule voor te vinden. Welke invalshoeken zouden een uitgangspunt kunnen vormen? Laten we alvast als werktitel kiezen “Apocalypse Magazine”, vaktijdschrift voor klimaatverandering.

Doelgroep
Welke doelgroep kiezen we? Je hebt onder de klimaatdenkers apocalyptici , doemdenkers, oplossers, politici, pragmatici, klimaatsceptici, activisten, bevlogenen, trendsetters en -volgers.
Ze zitten in de generatie vanaf Greta Thunberg tot aan de bovenkant, de babyboomer. Alle laatste letters  van het alfabet. W,X,Y,Z.
Politici die het verschil kunnen maken, nemen we ook mee.  Voor alfamensen en alfamannen een vertaling.

Content
De wereld spoed ten einde. Onze content: wat zijn de oorzaken, wat de gevolgen, wat doen we eraan, hoe lang nog?
Zat aanknopingspunten, genoeg invalshoeken.
Pakken we de hele keten van oorzaak tot oplossing of focusseren we op één aspect.
Strooien we paniek of leunen we fatalistisch achterover? Geen van beide. We dragen technische oplossingen aan, wetenschappelijk onderbouwd. Inclusief een versie in begrijpelijke taal, rijk geïllustreerd.

Opties voor een formule
Erkenners en ontkenners staan tegenover elkaar. Verwijten over en weer: drogredeneren, selectief gebruik van feiten (cherry picking) of gebruik van nepnieuws. Hoe gaan we daarmee om?
Brengen we op een linkerpagina een milieuactivist, en op de rechter een klimaatscepticus?
Of alleen maar linkerpagina’s of uitsluitend rechterpagina’s? Met daartegenover advertentiepagina’s.

Planning
Hoeveel tijd hebben we vóór het eerste nummer van Apocalypse Magazine?
Planning opstellen, financiering regelen, redactie bij elkaar scharrelen (topkwaliteit), website voorbereiden, heb ik wat vergeten?
Hoeveel tijd dus? Is het vijf vóór twaalf?
Is er haast geboden, het einde is immers nabij. Als we niets doen en lijdelijk afwachten.
Eerst even terug naar het verleden om het heden in perspectief te zetten.

De P-T extinctie
In een ver verleden hebben zich een groot aantal “massa extincties “ voorgedaan.
De op één na bekendste is de “Perm-Trias”uitroeiing in de overgang van het Perm naar het Trias, zo’n 250 miljoen jaar geleden. Een grote opruiming, ‘a real mass extinction’. ‘The great Dying’. Dat was in de tijd dat de wereld pas één continent bezat: Pangea. Zo’n 95% van alle in zee levende soorten stierven uit, ongeveer 70% van de gewervelde landdieren en ook eenderde van alle insectensoorten.
Diverse oorzaken zijn geopperd: platentektoniet, inslag van een meteoor in Antartica, een supernova , vulkanische activiteit in Siberië, H2S (zwavelwaterstof) in de atmosfeer afgescheiden door in zee levende anaerobe bacteriën.
Dat gebeurde geologisch gezien in een snel tempo; ca 1 miljoen jaar ( inderdaad 10.000 eeuwen).

De K-T exctinctie
Lang na die P-T extinctie was er de K-T extinctie, op de rand van het Krijt en het Paleogeen, zo’n 66 miljoen jaar geleden. Waaraan het einde van de dinosauriërs en vele ander soorten werd toegeschreven. Ook niet mis. Oorzaak een meteorietinslag op het schiereiland Yucatán (Mexico). Jarenlang verduisterde hemel. Planten niet meer in staat tot fotosynthese, grazers geen voedsel meer, carnivoren geen prooien meer. Hoe snel ging dat? Zo’n enkele tienduizenden jaren ( 200 eeuwen).

De K-M extinctie
En nu dan de K-M extinctie in het Krijt en “Man-made”. Oorzaak: de mens, de intelligente diersoort. Die in aantal expontieel groeit, de planeet overbevolkt, die in welvaart rap stijgt, steeds meer consumeert, zich hedonistisch gedraagt, veel koolwaterstoffen verbrandt, CO2 absorptie vermindert door het massaal kappen van bossen. Zorgt voor een groeiende uitstoot van CO2, CH4, NOx, NH3, CxFxKx
Met als resultaat opwarming van de aarde. Klimaatverandering: hittegolven, droogte, heftige regens, verwoestende stormen.

Keep it simple

Uitgangspunt voor de content
Maatregelen om de dreigende teloorgang van onze planeet te voorkomen kunnen worden samengevat in de formule:
               T=f[NxW]
De temperatuur van de aarde (T) is een functie van de omvang van de wereldbevolking (N) en de welvaart van die bevolking.
Gaat N omlaag dan gaat T omlaag, gaat W omlaag dan gaat T ook omlaag.
Gaan N en W beide omlaag dan zitten we op de goede weg. Dan hebben we grote kans een massa extinctie te voorkomen.


Hoe kansrijk zijn deze scenario’s?

Vermindering wereldbevolking, niet een mindere groei maar een absolute vermindering.
Een mindere groei lijkt niet makkelijk maar is niet onmogelijk, maar een absolute vermindering wel. Hoewel we daar al stiekem naar toe groeien met onze klimaatbedreigende activititeiten. Een nucleaire WOIII? Daar moeten we niet aan denken.

Gedragsverandering om het consumentisme, het hedonisme af te remmen. Lukt dat? Misschien krijgt een Troonrede dat voor elkaar.
Welke offers wil de mens brengen voor resultaten die hij niet kan waarnemen?
100 km rijden in plaats van 130, hoezo? Remkes, wie is dat? Niet lullen, ik heb haast.
Blijkens een recente peiling van Maurice de Hond schijnt de meerderheid van de autorijdende bevolking tegen een algemene verlaging van de 130 grens te zijn.
De poolkap smelt. Jammer dan, ver van m’n bed. Een metertje stijging van het zeeniveau, waar heb je ‘t over. De dijken zijn hardstikke hoog.
Heel moeilijk dus. Vóór maatregelen ‘if not in my backyard’. Het vergt ferme politici, die begrijpen wat er aan de hand is, die ferme globale besluiten nemen over kizzebissende landen heen (32% van de neerslag van stikstofderivaten in ons land komt uit het buitenland) en die flink investeren in toegepaste psychologen die nieuwe ‘climate nudging’ technieken ontwikkelen en toepassen. Om te beginnen met het makkelijkste het verlagen van de 130 grens naar 90. Je komt er toch wel, zelfs eerder, want het is veiliger.

Onzekerheden
Apocalypse Magazine mag zich ook bezighouden met onzekerheden. Storingen waar de mens geen invloed op heeft. Een meteoorinslag bijvoorbeeld.
Niet realistisch? Eens in de 180 miljoen jaar?
We hebben  de laatste tijd al heel wat passanten gehad: de Oumuamua in 2017, in juli dit jaar de 2019OK, in augustus de C/2019Q4 (Borisov), en deze maand de 2010C01 en de 2000QW7. De volgende zou het zo maar in z’n hoofd krijgen om net als een schaatser stapje-over te doen en hij stormt op ons af. Adieu klimaatakkoord.

Deadline Apocalypse Magazine?
Hoe zit ‘t dus met de planning van het blad? Wanneer maken we het mee? Wat is de deadline voor het eerste nummer?
Maarten Boudry schreef in Filosofie Magazine 1/2018 “De overtuiging dat het beslissend moment van de geschiedenis uitgerekend tijdens jouw leven zal plaatsvinden getuigt van een bijzondere ijdelheid
Even verder:”Elke generatie denkt van zichzelf dat ze op het scharnierpunt van de geschiedenis zit, dat het Uur van de Waarheid is aangebroken. Het is een verleidelijke gedachte, maar meestal is ze ongegrond”.

‘Man-made mass extinction’ binnen een geologische nanoseconde? Drie eeuwen?

We hebben in ieder geval nog even de tijd om de financiering van Apocalypse Magazine te regelen. Aankloppen bij Remkes of bij het Grote Investeringsfonds van ‘agileRutte zou wel eens kansrijk kunnen zijn. Wie wil ’t proberen?

Edwin Kisman

Hebt u commentaar of aanvullingen? Geef ze hieronder

Lees ook de volgende bronnen over klimaatverandering

Publikaties gewijd aan Climate Change

Wiki media coverage

Apocalypse Now

Massa extincties

Massa extincties 10

Greta’s world, trying to keep up

en over bladen maken

Het convenant tussen redactie en lezer

Creativiteit: laat je inspireren

Vang je goede ideeën voor ze verdwijnen

U kunt uw reacties hieronder geven

5 gedachten over “Apocalypse Magazine. Een eigentijds klimaatblad

 1. Hallo Edwin,
  Dank je wel voor de toezending van je ideeëngoed.
  Lijkt mij een prima gedachte er op die manier iets aan bij te dragen en niet achterover te leunen
  Rita

  Beantwoorden
 2. Goed idee, Edwin! De harde, wetenschappelijk vastgestelde feiten, de werkbare ideeën voor de aanpak, overzichtelijk geordend, vertaald voor gewone mensen (inclusief alfa-politici).
  Succes!

  Beantwoorden
 3. Dag Edwin,
  Je hebt een prachtig businessplan klaargelegd voor een klimaatmagazine.
  Kan haast niet anders dan dat het wordt opgepikt.
  Groeten,
  Thijs

  Beantwoorden
 4. Hallo Edwin,

  Goed idee. Maar als ik naar je doelgroepen kijk en interesse zie bij een breed publiek, denk ik eerder aan een publieksblad dan aan een vakblad. Daarin kan ook het onderwerp ‘hoe als consument de uitstoot(u) te verminderen met behoud van welvaart/ welzijn’ behandeld worden.
  Groet,
  Jan

  Beantwoorden

Plaats een reactie