Hoe voorkom je een conflict?

Mensen die in een conflict raken, kunnen niet meer effectief met elkaar communiceren.

“Die wil ik hier voorlopig niet meer zien”, zei de uitgever tegen zijn hoofdredacteur, nadat de arrogante auteur zijn kantoor had verlaten.

Veelal zijn ze om een kleinigheid of door een misverstand kwaad op elkaar geworden, is de wederzijdse boosheid toegenomen (vaak door opgerakeld oud zeer) en geven ze allebei de schuld aan de ander.

Conflict Geweldloos communiceren

Geweldloos communiceren
Intimiderend, agressief, kwetsend, zo kun je bij je gesprekspartner overkomen, door de taal en de woorden die je gebruikt en het gedrag dat je vertoont. Wat je daardoor teweegbrengt, merk je gauw genoeg. Want ook hier geldt weer: wat je geeft, krijg je terug. Tenzij je hebt geleerd geweldloos te communiceren. Geweldloze communicatie is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Marshall B. Rosenberg, waarbij hij werd geïnspireerd door de humanistisch psycholoog Carl Rogers en door de vermaarde Mahatma Gandhi en Martin Luther King, die actieve geweldloosheid in de praktijk brachten.

Kern van Rosenbergs methode is, dat je je telkens weer voorneemt anderen niet te kwetsen, belangen van anderen niet te schaden en rekening houdt met behoeftes van alle betrokkenen.

Hoe doe je dat?
Geweldloos communiceren houdt in dat je:
* helder onderscheid maakt tussen wat je waarneemt en hoe je dat beoordeelt;
* je gevoelens (ook van boosheid) onderkent, daarvoor verantwoordelijkheid neemt en die duidelijk en integer uit;
* met oprechte belangstelling en inleving kennisneemt van de gevoelens van de ander en met respect verstaat wat de ander ervaart en nodig heeft;
* de ander verzoekt om de informatie die jij nodig hebt en vraagt om een integer antwoord;
* met mededogen reageert en waardering toont.

Bewustwording van verwachtingen
Ben je echt boos, dan zou je kunnen proberen je bewust te worden van wat je eigenlijk verwacht van de ander, maar niet krijgt of ondervindt. En dat vervolgens ook duidelijk maakt. Is de ander boos, dan zou jij kunnen vragen wat die van jou nodig heeft, om vervolgens samen tot overeenstemming te komen, in elk geval over de wederzijdse bedoelingen.

Henk van ‘t Klooster

Bekijk ook de videoclip van de Beatles
The Beatles, ‘We can work it out’ (Rubber Soul, 1965)

Wat te doen als je in een conflict bent geraakt?

Download the ‘longread’ 2017 Conflict(pdf)
2017_Conflict

Print Friendly, PDF & Email
5

Plaats een reactie