terug naar collectie

De Kunst van goed leven Een gereedschapskist voor denken en handelen

“Ken je eigen competentiecirkel en blijf daarbinnen”, aldus Rolf Dobelli die Warren Buffett citeert, in zijn nieuwe boek “De Kunst van goed leven“. Binnen die cirkel liggen de vaardigheden die je helemaal beheerst. Wat er buiten ligt begrijp en beheers je slecht. Waar het om gaat is dat je erachter komt wat er binnen je competentiecirkel ligt en wat niet. Dat vereist zelfinzicht, een eerlijke sterkte/zwakte analyse. “Het is heel belangrijk dat je weet waar de randen van de cirkel liggen”, om het citaat voort te zetten.
Twee aanbevelingen die Dobelli daaraan toevoegt zijn: treedt nooit buiten die cirkel en probeer niet die cirkel uit te breiden. Dat werkt niet. Binnen de cirkel presteer je bovengemiddeld en ben je veilig.

 

Denkgereedschap
De competentiecirkel is een van de denkgereedschappen die Dobelli beschrijft in zijn onlangs verschenen boek “De kunst van goed leven”, dat hij zelf omschrijft als een gereedschapskist, geen zelfhulpboek. Dobelli “We hebben een hele gereedschapskist aan uiteenlopende denkmethoden nodig om de wereld te begrijpen”.
In dit boek beschrijft hij er 52, in korte hoofdstukken, die hij zelf in zijn dagelijkse praktijk zegt te hebben getoetst. Bij elk hoofdstuk is in de bijlage een uitgebreide bronverwijzing te vinden.

Serie “De Kunst van..
Het is het derde boek van Dobelli in de serie “De Kunst van …”. Daarvoor verschenen “De kunst van het heldere denken”, een internationale bestseller, die ik al enkele malen heb aangehaald en “De kunst van het verstandige handelen”.
Het boek heeft ook in Nederland veel aandacht getrokken, onder andere door interviews met Dobelli ( Rosan Hollak in de NRC van 19 januari 2018 en Maartje Laterveer, in fD Persoonlijk van 3 februari 2018).

Samenvatter
Dobelli is een ras samenvatter. In korte hoofdstukken bespreekt hij een onderwerp en geeft daar uitleg aan. Hij is dat gewend vanuit zijn bedrijf GetAbstract dat hij in 1999 samen met Thomas Bergen en Patrick Brigger heeft opgezet. Een succesvolle uitgeverij, actief sinds 15 januari 2000, die samenvattingen van met name ‘business’ literatuur uitgeeft. Nu met 500 ‘publishing partners’ en 120 schrijvers.

Citeren
Dobelli citeert veel uit werk van anderen, in dit boek heel vaak Warren Buffett en diens zakenpartner Charlie Munger. Zijn verklaring daarvoor: “Het is verbazingwekend hoeveel levenswijsheid je kunt halen uit de grondregels en denkwijzen van value-investeerders”
Daarnaast komt regelmatig Daniel Kahneman aan bod, de gedragspsycholoog die de Nobelprijs voor economie kreeg en die ondermeer auteur is van het boek “ Thinking, Fast and Slow”, over de twee denksystemen: System 1 Fast (intuïtief) en System 2 Slow (bewust, rationeel).

Plagiaat?
Er is een discussie geweest over de correctheid van Dobelli’s citering getuige het feit dat Nassim Nicholas Taleb ( de auteur van o.m. “ The Black Swan”) hem van plagiaat heeft beschuldigd, of op z’n minst van het onvolledig opnemen van de bron van zijn teksten en ideeën, en het brengen daarvan als zijn eigen. Niet iedereen is het daar overigens mee eens. Zie de Facebook posts uit 2013.
Het verwijt van Taleb belet hem overigens niet op de cover van het boek “The Art of Thinking Clearly” de volgende loftuiting te laten plaatsen: “Rolf Dobelli is endowed with both imagination and realism, a combination hard to find since the sixteenth-century Renaissance”.

Enkele gereedschappen
Ik belicht hier enkele “tools” uit het boek, die zowel persoonlijk als zakelijk (voor de uitgever) interessant zijn. In latere blogs zal ik in een andere context nog andere bespreken.

De mentale boekhouding (Mental Accounting)
In navolging van Dobelli heb ik een potje voor ‘donaties’ apart gezet. Je kan dat begrip breed uitleggen, zoals hij dat ook doet. Donaties zijn giften aan goede doelen, maar ook belastingen en boetes (donaties aan de overheid), eigen risico’s die niet door een verzekering worden gedekt etc. Waar het op neerkomt is dat de “The Pain of Paying”  verlicht wordt. Je neemt jezelf in de maling waar je bij staat.
De ‘peak-end-rule’van Kahneman volgend, die zegt dat je van een gebeurtenis het beste het hoogtepunt en het eind onthoudt, betaalt Dobelli een gepeperde rekening van een hotel altijd vooraf. Daarmee vermijdt hij een onplezierige eindervaring.

 

Het Black-Box denken
Onder verwijzing naar de zwarte doos die in de luchtvaart gemeengoed is bepleit Dobelli iets soortgelijks in het individueel en het zakelijk denken. ‘Standard procedure’ ook binnen bedrijven.
“Op het moment dat je een belangrijke beslissing neemt, schrijf je op wat er in je hoofd omgaat: de aannames, de gedachtegangen, de conclusies”. Als een beslissing verkeerd uitpakt, loop dan je notities na en zoek uit welke overwegingen onjuist waren. Waar is het mis gegaan? Dit leidt tot voortschrijdend inzicht en betere toekomstige beslissingen

Het goede leven, gemoedsrust
De kunst van goed leven” beschrijft niet een hedonistisch, maar een sober, eenvoudig en bescheiden leven. Eerder de kunst van het weglaten.  Buffett is daarbij het lichtend voorbeeld.
De rode draad in Dobelli’s boek is ontstressing. Door je niet op te winden over zaken waar je geen invloed op heb, door de grote lijnen te zien (helikopter view), door niet perfectie na te streven, door niet het nieuws achterna te hollen, door betrekkelijkheid te zien (ook van focussering). Toepassing van dit soort aanbevelingen kan zowel de persoonlijke als de zakelijke gemoedsrust vergroten. En zo leiden tot een goed leven voor mensen en organisaties.
De kunst van goed leven” een aanrader.

Edwin Kisman

Voetnoten
Vertaling
Eigenlijk had ik het boek in het Duits moeten lezen (“Die Kunst des guten Lebens ” ), want af en toe heb ik het gevoel dat de vertaling wat schuurt. Sommige termen zijn gelukkig in het Engels opgenomen.

e-Book
Ik heb dit boek gekocht als e-book, om ruimte in m’n boekenkast te sparen. Bovendien goedkoper en goed te lezen op een iPad. Je kan net als in een papieren boek aantekening maken, maar ook woorden zoeken. Daarnaast heb ik het e-book “De Kleine Buffett” gekocht, uit de Kleine boekjes serie van Atlas. Waarin ook naast Piketty en Marx al verschenen: Covey, Cialdini, Allen, Semler en Tocqueville

 

1

Print Friendly, PDF & Email

Plaats een reactie