Lokaal Mondiaal neemt uitgeverij Tropeninstituut over

Naar nu naar buiten is gebracht neemt Lokaal Mondiaal uit Arnhem de uitgeeftaken over van KIT Publishers, de uitgeverij van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (Tropeninstituut). De uitgeefactiviteiten—voornamelijk boeken—worden voortgezet onder de naam LM Publishers. “De nieuwe uitgeverij wil via het verspreiden van kennis over ontwikkelingsvraagstukken, (ontwikkelings)landen, en wereldwijde kunst en cultuuruitingen Nederlanders vanuit een onafhankelijk, niet vooringenomen, prikkelend, soms Nederlands perspectief, stimuleren tot reflectie, meningsvorming, debat en discussie over deze onderwerpen”, aldus de eerste nieuwsbrief van LM Publishers.
Lokaal Mondiaal zelf is— via de Stichting Informatievoorziening Ontwikkelingssamenwerking waarmee het een personele unie vormt—uitgever van het vaktijdschrift Vice Versa dat handelt over ontwikkelingssamenwerking.

VIP | Doc verhuist naar Uitgeverij IP

Uitgeverij IP in Voorburg heeft per 1 januari 2014 de titel VIP|Doc—vaktijdschrift en website voor de documentprofessional—overgenomen van BBP Media  in Woerden.
Omdat VIP|Doc in zijn redactionele kolommen de volledige document lifecycle en alle aspecten van Enterprise Content Management beschrijft, sluit de overname aan bij de ambities van Uitgeverij IP om een compleet en onafhankelijk platform op het gebied van informatiemanagement te creëren.
Uitgeverij IP is een onderdeel van KBenP/GO opleidingen.
De uitgeverij werd opgericht na de overname in april 2013 van het vaktijdschrift Informatie Professional (IP) van Otto Cramwinckel uitgever.

Verder terug in de tijd
De titel VIP|Doc is ontstaan door de samenvoeging per 1 januari 2010 van de vaktijdschriften VIP Vakblad voor Documentmanagement—toentertijd een uitgave van F&G Publishing—en Document Manager, een uitgave van Beerens Business Press (BBP). BBP werd de eigenaar van de nieuwe, gecombineerde  titel.
Vaktijdschrift Document Manager werd in februari 2005 door BBP overgenomen van adviesbureau Seducom. Na de overname van Seducom door Cendris—onderdeel van het toenmalige TPG Post—werd het vaktijdschrift ‘een vreemde eend in de bijt’. Ook werd gevreesd de indruk van belangenverstrengeling te wekken. Om deze redenen werd Document Manager verkocht.

Van dag tot dag 2013

In de shop bij dit blog is het document ‘Van dag tot dag 2013’ verschenen. Ga naar het tabblad ‘winkel’, om het artikel in uw mailbox te ontvangen.
‘Van dag tot dag 2013’ bevat een chronologisch verslag van gebeurtenissen rond uitgeverijen van vakinformatie en hun uitgeefproducten. Het document bevat veertig items—van de verkoop van Sdu Uitgevers tot het verschijnen van het eerste nummer van Pleisureworld Magazine—met 17 afbeeldingen. In de winkel is een preview te bekijken.

Verslagen van andere jaren, of andere historische overzichten, kunnen op bestelling gemaakt worden.