2019: stilte voor de storm

Als beschouwer van wat zich rond vakuitgeverijen en -tijdschriften afspeelt, kom ik tot de conclusie dat 2019 een rustig jaar was. Het eerste kwartaal, en met name de maand januari—veel veranderingen worden aan het begin van het nieuwe jaar geeffectueerd—doet anders vermoeden. Daarna wordt het steeds stiller.
De vraag is wel wat daarvoor de achterliggende reden is. ‘Rust’, omdat alles loopt zoals gewenst, of hoor en lees ik weinig over ‘vak’ omdat er binnen de kantoren koortsachtig aan de omzet gewerkt wordt? Of is het misschien de bekende ‘stilte voor de storm’, het losbarsten van de ‘roaring twenties’, in (vak)medialand? Dan heb ik dit jaar, en de komende jaren, veel te schrijven!
In 2019 wordt er maar één nieuw vaktijdschrift geïntroduceerd; dat zegt ook al iets. Meer overnames en naamswijzigingen. Wat opvalt is dat de overnemende partijen vaak van bescheiden(er) omvang zijn, en vaak al een lange staat van dienst hebben. Hieronder een overzicht.

——NIEUW

Alea Publishers

Vakbladen.com verkoopt in juli de vaktijdschriften Bakkers in Bedrijf, EVMI (oorspronkelijke naam: Elsevier Voedingsmiddelenindustrie), IJs Magazine, More than Drinks!, Vis Magazine en Vlees+ aan de nieuwe uitgeverij Alea Publishers.

What’s in a name

Alea Publishers behoort aan de gebroeders Pepijn en Roeland Dobbelaar. Naast de bijnaam van de Griekse godin Athene, betekent ‘alea’ in het Latijn dobbelsteen; de uitgeverijnaam is daarmee zeker een trouvaille. Tegelijkertijd: zelden sloot de naam van een (adverteerdersomzet gedreven) mediahuis nauwer aan op de verzuchting van warenhuispionier John Wanamaker aan het eind van de negentiende eeuw: “De helft van mijn reclamegeld is verspild. Ik weet alleen niet welke helft”.

Sdu Uitgevers

In maart lanceert Sdu Uitgevers het vaktijdschrift WaterManagement voor professionals die betrokken zijn bij watermanagement en waterbeheer.

——OVERNAMES

Virtùmedia

Aan het begin van het jaar neemt Virtùmedia uit Zeist de tijdschriften Pf Magazine (Professionele Fotografie), Stitch & Print International en Support Magazine, over van Vakbladen.com. Als reden voor de verkoop geeft Vakbladen.com dat het ‘stand alone’ merken zijn, binnen het portfolio van de Haagse uitgeverij. Vakbladen.com kocht Pf Magazine en Stitch & Print International in januari 2016 van Eisma Business Media. Support Magazine behoorde tot het portfolio van Uitgeverij Lakerveld, toen deze uitgeverij in september 2017 werd overgenomen door Vakbladen.com.

Meer stand alone bij Vakbladen.com

Vakbladen.com heeft meer vaktijdschriften met het etiket ‘stand alone’: hoofdredacteur Willem Vreeswijk, mag om die reden verzekeringsvakblad VVP overnemen. Vakbladen.com kocht VVP in november 2016 uit de failliete boedel van Nijgh Periodieken. Houtwereld, de andere aankoop uit de boedel van Nijgh Periodieken, werd in november 2018 al verkocht.
In mei verkoopt Vakbladen.com de titels Meubel+ en Parketblad aan Sanders Media.

Prosu Media Producties

De overname van de agrarische vaktijdschriften van de Belgische uitgeverij Rekad, betekent een substantiële uitbreiding van het portfolio van Prosu Media Producties uit Dronten. Naar eigen zeggen, ontstaat daardoor de eerste Benelux-brede uitgeverij van agrarische vakinformatie. Prosu Media Producties en Rekad werkten de laatste vijftien jaar al samen.

B+B Vakmedianet

In februari neemt B+B Vakmedianet de vaktijdschriften VMT (Voedingsmiddelen, Management & Technologie) en Voeding Nu, over van Mybusinessmedia.

Elektor International Media

Het is maart als Elektor International Media het vaktijdschrift Elektronica overneemt van Mybusinessmedia.

Rendement Uitgeverij

In juni neemt Rendement Uitgeverij het vaktijdschrift BelastingBelangen over van Uitgeverij MKB Fiscaal Advies.

Varkens.nl

Op het eind van het jaar neemt AgriPers kennisplatform en vakblad Varkens.nl over van media-ondernemer Janneke Janssens. De uitgeefteams van Nieuwe Oogst en Varkens.nl werken al sinds 1 januari van dit jaar samen.
Varkens.nl was sinds september 2014 in eigendom van Janneke Janssens. Zij nam de exploitatie destijds over van Topigs Norsvin, waar zij sinds 2005 als hoofdredacteur werkzaam was. Janneke Janssens gaat zich na de overdracht volledig toeleggen op haar werkzaamheden voor Roodbont Publishers BV, waarvan zij sinds begin 2019 mede-eigenaar is.
Een opmerkelijk bericht: de politieke discussie over inkrimping van het aantal varkens en runderen in ons land, is dan al in volle hevigheid losgebarsten.

——NAAMSWIJZIGINGEN

KWPN Magazine

KWPN, het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland, wijzigt de naam van het (vak)tijdschrift voor sportpaardenfokkers In de Strengen, in KWPN Magazine. ‘In de Strengen’ wordt als ondertitel toegevoegd aan KWPN Magazine. Ook de verschijningsfrequentie wijzigt: KWPN Magazine verschijnt twaalf maal per jaar, terwijl In de Strengen eenentwintig maal per jaar verscheen.

Stichting Promotie Tabaksdetailhandel

Bij Stichting Promotie Tabaksdetailhandel (SPT) verschijnt het eerste nummer van NSO Retail Magazine. Het is de vervanger van Tabak2day, waarvan in december 2018 het laatste nummer verscheen.

MT MediaGroep

Bij MT MediaGroep verschijnt in april het eerste nummer van MT Insights. MT Insights is de voortzetting van Management Team, waarvan eind maart, na ruim 41 jaar, het laatste nummer verscheen.

——VERZELFSTANDIGD

Amsterdam University Press (AUP) wordt verzelfstandigd uit ‘UVA Ventures’, een onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Vorig jaar nog, vindt, met steun van UVA Ventures, een herstructurering plaats van de uitgeverij. Publicaties voor de ‘algemene markt’ ruimen dan het veld, ten faveure van publicaties voor wetenschappers en studenten, met name op de terreinen Azië-studies, Geschiedenis en Media & Communicatie. Jan Peter Wissink blijft de directie voeren over de uitgeverij.

——GESTOPT

De Museumvereniging en de misvatting van het jaar

Ook in maart, verschijnt, na veertig jaar, het laatste nummer van Museumvisie. De Museumvereniging, uitgever van Museumvisie, schrijft op zijn website: “Deze digitale tijd geeft nieuwe mogelijkheden en maakt een papieren blad niet alleen onnodig duur maar ook overbodig.” De tussenkop boven dit item geeft voldoende aan wat ik van deze (on)zin vind. Waarom? ‘Duur’ en ‘goedkoop’ zijn relatieve begrippen. Het gaat om het rendement op de geïnvesteerde euro’s. Het is mijn overtuiging dat de combinatie van een goed gemaakt (!) tijdschrift—’external paced’; door de uitgever—en een website/platform, het hoogste rendement oplevert. De keuze voor digitaal is, volgens mij, vaak alleen gestoeld op gebrek aan middelen; maar misschien is de Museumvereniging de uitzondering die mijn regel bevestigt.
Het ledenplatform museumcontact.nl moet de taken van het papieren blad overnemen, zo lees ik.

——FAILLIET

Het kon niet uitblijven: begin oktober verklaart de Rechtbank Overijssel Mybusinessmedia failliet. Het faillissement volgt op de in september 2019 verleende surseance van betaling.
Mybusinessmedia houdt al enige jaren ‘uitverkoop’. Bij iedere verkoop klinkt steevast dat de uitgeverij zich daardoor beter op de ‘core business’ kan richten. Wat ‘core’ heet, is bij de laatste verkoop kennelijk zo smal geworden, dat de uitgeverij er niet meer op kan steunen.
Mybusinessmedia maakt een doorstart.

Heb ik iets gemist? Laat me dat dan weten!

— gerelateerde posts

— credits

voor deze post werd, onder andere, gebruik gemaakt van de volgende bronnen: amweb.nl; flevopost.nl; inct.nl; insolventies.rechtspraak.nl; museumvereniging.nl; nederlandsmedianieuws.nl; Retriever medianieuws; tabaksdetailhandel.nl; uva.nl; Vakpersmuseum; varkens.nl; villamedia.nl; vmt.nl

Print Friendly, PDF & Email

Plaats een reactie