Betoniek Vakblad naast Betoniek Standaard

Bij Uitgeverij Æneas verscheen in oktober het eerste nummer van Betoniek Vakblad. Betoniek Vakblad is een onderdeel van het

Betoniek-platform over technologie en uitvoering van beton. Andere onderdelen van het platform zijn Betoniek Standaard, een uitgebreide website—met onder meer nieuws en een compleet archief van alle artikelen—en een tweewekelijks nieuwsbrief.
In Betoniek Standaard—de nieuwe naam voor het al sinds 1970 bestaande Betoniek—staan kwaliteitsbepalende factoren centraal, zowel op het terrein van de productie van betonspecie en betonwaren, als op het terrein van verwerking op de bouwplaats. In Betoniek Vakblad is er meer aandacht voor betonuitvoering, en meer ruimte om over nieuwe ontwikkelingen, onderzoek, regelgeving, onderwijs, persoonlijke visies en meningen te publiceren. De doelgroep voor Betoniek Vakblad is de aannemerij, de toeleverende industrie, adviesbureaus, onderzoeksinstellingen, overheden en onderwijs.

Print Friendly, PDF & Email

Vitale Groene Stad

Vitale Groene Stad vormt een verdieping bij Vitale Stad

Inspiratiebron voor infra, bouw, groen’ is de ondertitel van Vitale Groene Stad, een nieuw vaktijdschrift waarin het belang van een groene woon– en werkomgeving centraal staat. Het richt zich op overheden, organisaties en bedrijven die zich professioneel bezighouden met de planning en ontwikkeling van groen stedelijk gebied.
Vitale Groene Stad is een uitgave van Entente Florale Nederland, in samenwerking met Elba Media, dat zich de grootste uitgeverij op het gebied van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling noemt.
In 2006 nam Elba Media de titel De Vitale Stad over van Reed Business. Deze titel begon ooit als een uitgave van Kluwer. Desgevraagd antwoordt Edgar van Eekelen, uitgever van Vitale Stad, dat Vitale Groene Stad niet de opvolger is van Vitale Stad. “Het is eerder een verdieping. Waar Vitale Stad stilstaat bij de integrale stad (sociaal-economie-fysiek), staat Vitale Groene Stad stil bij het belang van groen voor de stad. Daarom is Vitale Groene Stad ook bedoeld voor groenbeheerders, landschappers en hoveniers.”
Opmerkelijk is dat bij de Nijmeegse uitgeverij NWST NeWSTories recent eveneens een nieuw vaktijdschrift verscheen met de toepassing van stedelijk groen als redactioneel thema. Zie de post ‘NWST NeWSTories blijft niches vinden’.

Print Friendly, PDF & Email