Tijdschrift voor Historische Geografie

Tijdschrift_voor_Historische_GeografieBij Uitgeverij Verloren verscheen het eerste nummer van het Tijdschrift voor Historische Geografie (verder: THG). Het tijdschrift bouwt voort op het Historisch-Geografisch Tijdschrift (verder: HGT) dat in 1983 geïntroduceerd werd door Uitgeverij Matrijs.

Kleine markt, twee vaktijdschriften

Opmerkelijk is dat THG naast HGT zal verschijnen en het niet gezien moet worden als vervanger van HGT. Historische geografie handelt over de nog steeds voortdurende transformatie door menselijk handelen van het oorspronkelijke natuurlandschap. Bijvoorbeeld door het ontstaan van dorpen—die in de loop van de tijd geregeld uitgroeiden tot steden—en de toevoeging aan het natuurlandschap van andere cultuurhistorische elementen. Daarover schrijven zowel HGT als THG.

Op de Wikipedia-pagina van HGT staat onder de kop ‘Concurrentie’ het volgende: “Vanwege meningsverschillen over de opzet en inhoudelijke koers van het tijdschrift, stapte de redactie in oktober 2015 over naar Uitgeverij Verloren, om daar het Tijdschrift voor Historische Geografie te maken …”. Naar verluidt ziet Uitgeverij Matrijs meer toekomst in een populair-wetenschappelijke variant van het tijdschrift, terwijl de redactie wil vasthouden aan een onversneden wetenschappelijke benadering.

Alhoewel de belangstelling voor historische geografie nog steeds schijnt te groeien, is het zeer de vraag of die markt groot genoeg is voor twee vaktijdschriften. “We zullen zien”, antwoordt Thys VerLoren van Themaat, oprichter en directeur van Uitgeverij Verloren, desgevraagd.

Tijdschrift voor Historische Geografie verschijnt in 2016 vier maal.

Print Friendly, PDF & Email

Cobouw wordt weekblad

Cobouw_weekbladCobouw heeft een lange historie die volgens de eigen Wikipedia-pagina terugvoert naar 1857; daarover verderop meer. Medio maart startte de ‘ombouw’ van het sinds 1961 ‘dagelijks’—vijf dagen per week—verschijnende dagblad, naar een wekelijks tijdschrift. Het einde van de ombouw staat gepland voor 3 juni aanstaande. Tijdens de verbouwing verschijnt de krant nog tweemaal per week, en heeft het weekblad een omvang van 36 pagina’s. Na 3 juni verdwijnt de krant van het toneel en verdubbelt het aantal pagina’s in het magazine. Het bouwnieuws verschijnt voortaan online.

Meer lezenCobouw wordt weekblad

Print Friendly, PDF & Email