Verkoop Automatisering Gids: BIM Media in delen verkocht

Bim Media—de dochter van Sdu Uitgevers waarin alle niet tot de kernactiviteiten  (van de Franse moeder Éditions Lefebvre Sarrut) behorende uitgeefactiviteiten zijn ondergebracht—zal waarschijnlijk in delen verkocht worden. Dat mag worden afgeleid uit de recente verkoop van Automatisering Gids—één van de ‘kroonjuwelen’ van BIM Media— aan de Sijthoff Media Groep.
Andere sterke merken van BIM Media zijn: Cobouw, De Architect en Vastgoedmarkt. Op de onderwijs- en managementmarkt is de imprint Academic Service een belangrijke speler. In totaal huisvest de uitgeverij ongeveer veertien multimediale titels/merken.

Lang werd gehoopt dat de uitgeverij in zijn geheel verkocht zou kunnen worden. Dat na twee jaar zoeken—Éditions Lefebvre Sarrut nam begin 2013 de aandelen Sdu Uitgevers over van AAC Capital Partners en Allianz Capital Partners—geen koper gevonden is mag niet verbazen; afgezien van het ongunstige economische tij en de veranderde focus van de grote (Nederlandse) uitgeefconcerns, is de omvang van BIM Media voor Nederlandse begrippen fors te noemen. De combinatie van deze factoren maakt het aantal overnamekandidaten praktisch nihil. Sijthoff zal daarom in financiële zin een uitstekende deal met BIM media gesloten hebben.

Kansen voor kleinere uitgeverijen
De genoemde sterke merken—en hun makers—zullen waarschijnlijk snel een nieuw onderdak vinden.
Ook lijkt het aannemelijk dat een aantal kleinere titels door middel van buy outs verzelfstandigd zal worden. Daarmee zullen nieuwe, kleine uitgeverijen ontstaan die nieuwe werkgelegenheid creëren. Makers die altijd al ‘dichter op het vuur wilden zitten’ dan bij een grote uitgeverij mogelijk is, grijpen daarom deze gelegenheid aan om hun wens in vervulling te laten gaan.
Eind van dit jaar zal BIM Media uit het medialandschap verdwenen zijn, zo is de verwachting.

Eric Ravestijn
LinkedIn         

Een eerder blog over BIM Media (“BIM Media: hapklare brok, maar voor wie?”) verscheen in juli 2013, vlak na de oprichting van de uitgeverij.

Print Friendly, PDF & Email

Als de tijd voor verandering komt; Early Warning System ‘Verzelfstandigen’

Welke signalen?

In september van het vorige jaar verzelfstandigde het vaktijdschrift Varkens—sinds 1935, toen het gelanceerd werd als ledenblad van de vereniging het Nederlands Varkensstamboek. Verzelfstandiging wil in dit geval zeggen: eigenaar/uitgeverij de Coöperatie Pigture Group bood de hoofdredacteur de mogelijkheid het blad voor eigen rekening en risico—neem ik aan—voort te zetten.
Zij mag nu de concurrentie voortzetten met de foliouitgaven Pig Business van uitgeverij Agrio, en Varkenshouderij (vakdeel van Boerderij) van Reed Business. In digitale vorm is er ook nog VarkensNET van AgriConnect, een initiatief van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) Noord en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).
Het bericht trok mijn aandacht. Wat ik me afvroeg is hoe zo’n verzelfstandiging zich voltrekt; wat gaat eraan vooraf; welke signalen duiden op een verminderde belangstelling vanuit het overkoepelende bedrijf voor het vaktijdschrift waaraan jij met hart en ziel werkt?  Ik zou daarvan een checklist willen maken.
“De snel veranderende ontwikkelingen in informatievoorziening en de rol die media daarin kunnen spelen vragen naast feeling met de branche om specialistische kennis van het uitgeefvak, media, strategieën en businessmodellen. Dit behoort niet tot de core-business van Coöperatie Pigture Group”, heet het in de nieuwsberichten rond de overname. Een prachtige volzin.

Meer lezenAls de tijd voor verandering komt; Early Warning System ‘Verzelfstandigen’

Print Friendly, PDF & Email