Mobiel schrijven in Indonesië

In mijn recente blog ‘Alleen zijn ten uitvoer gebracht’ heb ik het gehad over licht reizen. Wat heb je nodig om overal, mobiel, te kunnen schrijven? Hulpmiddelen zoals: een computer, potlood en notitieblok kan natuurlijk ook, en een internetverbinding.

Meer lezenMobiel schrijven in Indonesië

Alleen zijn
ten uitvoer gebracht

Zoals ik in mijn blog “De waarde van het ‘alleen zijn’” (30 aug 2017) al heb aangekondigd ben ik op 25 oktober naar Bali vertrokken, met een 60 dagen visum voor Indonesië.

Doelen

Ik had een tweeledig doel, afzondering om te schrijven voor blogs en om een begin te maken met een autobiografie. Voor dat laatste heb ik mijn kinderen uitgenodigd om een-voor-een weer eens met mij op reis te gaan. De aftrap was op Bali met Sara, mijn jongste dochter. Zij is na twee weken doorgevlogen naar Sydney. Ik was nu twee weken alleen. Daarna kwam mijn vrouw Egbertine naar Bali.

Meer lezenAlleen zijn ten uitvoer gebracht

Basisinkomen?
55+ ers gewoon aan de bak

Ouderen, 55+ers, kunnen moeilijk aan werk komen. Is dat terecht en is dat ‘t gevolg van vooroordelen van werkgevers?

Meer lezenBasisinkomen?55+ ers gewoon aan de bak

Piketty en Marx voor dummies

Pikketty's
De dikke en de dunne

Ik kreeg ’m van m’n dochter Laura, op m’n verjaardag. „Capital in the Twenty-First Century”, auteur Thomas Piketty. Uit het Frans vertaald door Arthur Goldhammer. Eerste druk, prachtig boek. „Hot” op dat moment.

Maar ja, bijna 700 pagina’s. Begin daar maar eens aan. Zelfs diagonaal lezen was een klus, snel lezen, af en toe een grafiek bekijken. De inleiding alleen is al 35 pagina’s!
Dat ligt wat anders bij politici. Voor hen is het vakliteratuur. Voer voor financiële klimaatdiscussies.

Meer lezenPiketty en Marx voor dummies

De werkplek
een veilige en inspirerende cocon

Hoe ziet de werkplek van bekende schrijvers er uit? Hoe belangrijk is je werkplek, de cocon waarin je eenzesde deel van je leven doorbrengt? Verkozen of toegewezen. Alleen overtroffen door je bed waar je eenvijfde van je leven in ligt.

Is er zoiets als dè ideale werkplek?
Een omgeving waar je ongestoord en geconcentreerd kan werken. Kan lezen, onderzoeken, schrijven en redigeren. Waar je ideeën kan krijgen en die kan uitwerken?
Waarin je je soms afzondert, waarin je alleen kan zijn? Er zijn veel mogelijkheden en vormen. Veel individuele voorkeuren. Een stilteruimte in kantoren zoals Suzan Cain die voorstelt. Openbare ruimtes. Binnen of buiten.

Meer lezenDe werkplek een veilige en inspirerende cocon

Overleven in een wereld die razendsnel verandert.
Die steeds complexer wordt

Technologie ontwikkelt zich exponentieel. Er wordt veel gefantaseerd over de positie van de mens tussen zijn technologische produkten. Kunstmatige intelligentie (AI) staat op het punt het menselijk denken voorbij te streven.
Robotisering neemt taken over. Daaruit voortkomende productiviteitsverhoging zet arbeidskrachten buiten spel voordat alternatieven gevonden zijn.

De wereld verandert snel. Veel ontwikkelingen zijn niet bij te houden. Zijn technologisch van aard en volgen de wet van Moore: aantal transistors in een geïntegreerde schakeling verdubbelt elke twee jaar, door de technologische vooruitgang. Gold tot  2011.

Ze zijn vaak niet te begrijpen. Er zijn in grote lijnen twee soorten ontwikkelingen waar je mee te maken hebt , (1) innovaties die zich op afstand, in je stratosfeer afspelen (2) ontwikkelingen die gebeuren in een maalstroom waarin jij ongewild wordt meegesleurd.

Early adaptors
De pioniers hebben geen probleem met die exponentiële groei, in ieder geval niet op hun eigen speelveld. Zij zijn instigator van nieuwe ontwikkelingen, hebben een open geest. Accepteren de wereld niet zoals die is. Willen voortdurend veranderen. Hun grensverleggende ‘drive’ wordt uitstekend verwoord door Steve Jobs, zie zijn uitleg op YouTube.

Volgers
Naast die pioniers en ‘early adaptors’, heb je de volgers en de achterblijvers, waarvan sommigen zich zelfs verzetten, met de hakken in het zand.
De volgers, de grootste groep, hebben wel moeite de sneltrein te volgen, om van de achterblijvers maar niet te spreken.
Zij worden overspoeld met nieuwe zaken en vreemde termen, die zij niet begrijpen. Een tsunami van innovaties. Liever willen ze in hun comfortzone blijven. De vraag is echter of ze die nieuwigheden moeten begrijpen. Als die van directe invloed zijn op hun leven, worden ze vaak vanzelf meegesleurd in de maalstroom.

Stratosfeer
Voorbeelden van de stratosferische, ver van hun bed, ontwikkelingen zijn:
Blockchain, bitcoin, agile, fragility, machine learning, deep learning, cryptotrading, internet of things, Uber, AirBnB, big data, dark data, augmented reality, robotisering, crowdfunding, crowdsourcing, fintech, cloud computing.
Ze houden die doorgaans op afstand, maar begrijpen doen ze die niet, tenzij ze een aanleiding vinden om zich erin te verdiepen. Dat kan een directe reden zijn of de angst iets te missen. De ‘fear of missing out‘ (fomo)).

Maalstroom
Een paar voorbeelden van ontwikkelingen in de maalstroom.
Geld
In oude tijden werd het loon aan het eind van de maand uitbetaald door de boekhouder. Je kreeg een loonzakje met daarin een loonstrook en wat flappen en munten.
Dat werd vervangen door een loonstrook per post en betaling via de bank.
Aan de balie van de bank kon je geld opnemen.
Loonstrook per post werkt ook nog totdat ook daar MijnOverheid zich ermee gaat bemoeien. Kontanten worden, in steeds mindere mate, gepind. Het merendeel van de betalingen wordt met het pasje gedaan of met de smartphone, Swishen. Binnenkort leven we in een cashloze maatschappij. Zweden is al zover. Geen aanpassingsproblemen, de maalstroom neemt je geleidelijk aan mee.

Tijdschriften
In de tijdschriftenwereld werden in de oude tijd manuscripten handgeschreven ingeleverd. De schrijfmachine deed z’n intrede. Een handzetter in een grijze stofjas zette een manuscript vervolgens letter-voor-letter om en klemde de regels in een raam waarvan een matrijs werd gemaakt. Daarvan werd een drukvorm gegoten. Proefdrukken, correcties, praat me daar niet van. De handzetter werd vervangen door de Intertype regelzetter. De computer deed z’n intrede, gelijktijdig de lithografie. Vervolgens het laserprinten en tegelijkertijd het online tijdschrift. De tijdschriftenmaker is meegevoerd met de maalstroom. Geen weerstand.

Nog meer maalstroom fenomenen: Communicatie (van brief tot e-mail), Geluid (van plaat tot Spotify), Film ( van 8 mm tot smartphone), Fotografie (van 6×9 film tot smartphone).

Regels
Donald Sull en Kathleen Eisenhart schrijven in hun boek “Simple Rules. How to thrive in a complex world” dat een set eenvoudige regels je omgeving kan decomplexeren, als het ware ontwarren. In het geval van die snelle ontwikkelingen die je niet of met moeite kan bijhouden zouden dat de volgende regels kunnen zijn.
1. Stel vast of die ontwikkeling relevant voor je is.
2. Zo niet, zet ‘m dan op je zwarte lijst.
3. In een volgend geval, breek je hoofd er niet meer over.

Relevantie
De hoofdvraag is mòet je het weten of begrijpen? Je kan immers ook in een autorijden zonder dat je weet hoe die hybride accu van je werkt.
Je moet dus de relevantie vaststellen. Dat kan ondermeer door jezelf over een bepaalde ontwikkeling de volgende vragen te stellen:
* Wat gebeurt er als ik  niet weet waarover het gaat?
* Schaadt ik mezelf als ik het niet begrijp?
* Leef ik beter als ik het wel begrijp?
* Kan ik voort zonder het te weten?
* Is het een probleem als ik over die ontwikkeling  zeg ‘so what’ ?

Efficiënt systeem
Trek een parallel met de efficiency van ons visuele systeem. Daarover schrijft Stefan van der Stigchel in zijn boek “Zo werkt aandacht. Opvallen, kijken en zoeken in een wereld vol afleiding” het volgende : “Systemen die weinig energie verbruiken zijn evolutionair in het voordeel. Een zuinig systeem betekent dat energie die niet nodig is, beschikbaar is voor andere systemen. Het visueel systeem is zo’n zuinig systeem. Alle beelden vallen op het netvlies, maar alleen de informatie die relevant voor je is, wordt verder verwerkt”.

Transparante wereld
Decomplexeer de wereld om je heen. Een wereld die als een bloemkool groeit. Ik was ooit een ‘early adaptor’. Introduceerde de Mac in 1985 bij Stam Tijdschriften. Maar Blockchain en Bitcoin? Die laat ik nu links liggen.
Hoewel, als ik vanuit m’n ooghoek kijk, ik heb wel een kans gemist. Mezelf misschien toch geschaad?
Bitcoin Januari 2013 koers $ 13, vorige week $ 4.680.
Misschien moet ik mijn filter bijstellen en sommige zaken toch wel in de gaten houden. Als ik in januari 2013 $ 1.300 had geïnvesteerd, had ik vorige week $ 468.000 kunnen ‘cashen’.
So what?
Trouwens, de bitcoin is het beste voorbeeld van een zeepbel, volgens de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar (2013) Robert Shiller.

Edwin Kisman
edwinkisman@gmail.com

 

De waarde van het “alleen zijn”
in afzondering op Bali

Alleen zijn kan inspireren. Het kan creativiteit stimuleren.
Alleen zijn betekent bijvoorbeeld, je terugtrekken op een stille plek.
Ver van de waan van de dag. Externe prikkels dimmen. Ruis buitensluiten.

Alleen zijn ( ‘solitude’) is niet synoniem met eenzaamheid (‘loneliness’).
Alleen zijn is als het ware een ‘aggregatietoestand’ waarin je als mens kan verkeren. Meestal tijdelijk. Eenzaamheid is een gevoelstoestand, je afgewezen voelen, je buitengesloten voelen, de steun van anderen missen.

Waarom afzonderen?
Waarom zou je  alleen willen zijn?  Je kan je twee motieven voorstellen.
Je wil tot zelfreflectie komen. Een tussentijdse APK, in de vorm van een SWOT analyse, met de nadruk op de Strengths and Weaknesses.
Of je wil je creativiteit stimuleren. Inspiratie krijgen. Creatief bezig zijn. Zoals met schrijven, schilderen, tekenen, uitvinden, problemen oplossen.

Sherrie Borg Carter, een psycholoog, geeft een aantal redenen in haar artikel “6 Reasons You Should Spend More Time Alone

Stigma
Op alleen (willen) zijn rust een zeker stigma. Het wordt door sommigen die de motieven van de “alleenganger” niet kennen, gezien als asociaal, afwijkend gedrag. De “alleenganger” kan zich hierdoor schuldig gaat voelen.
Op die manier wordt ook aangekeken tegen introverten die het alleen zijn prefereren boven het gekakel van grote groepen  die overschreeuwd worden door extraverten.

Creativiteit is te faciliteren.
Wat is het profijt van alleen zijn. Wat kan dat opleveren?
* Het vergemakkelijkt een staat van ontspanning
* Het maakt het hoofd leeg en klaar voor een nieuwe start
* Het bevordert de concentratie en daarmee de productiviteit
* Het bevordert beter nadenken en het beter problemen oplossen
* Het bevordert het brainstormen, het opwervelen van gedachten, misschien zelfs de integratie met het onbewuste geheugen. Beter dan in een groep.
Met andere woorden, het faciliteert creativiteit.
Bovendien vergroot het het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen. Dat, zou je kunnen zeggen, is bijvangst.
Belle Beth Cooper schrijft in Quartz (30 maart 2016) in haar artikel “What creative people understand about the importance of being alone” dat alleen zijn (solitude) een belangrijk en normaal deel van het menselijk bestaan is en zelfs essentieel voor goed creatief werk.

Ontspannen in afzondering
Ook ik heb meermalen de heilzame ervaring van afzondering meegemaakt. Om in een ontspannen toestand te raken en daarin te werken. Weg van de dagelijkse sleur. Ontspanning die je ook kan ervaren in het moment tussen slapen en waken en onder de warme douche. De oplossing van het probleem dat je vóór  het inslapen voor ogen hebt gehad, openbaart zich bij het ontwaken. Het onderbewuste heeft tijdens de slaap zijn werk gedaan. Zie mijn blog “De Ideeënfabriek of het brainstorm moment” .

Soms werkt het niet
Jette Pellemans beschrijft in de NRC (23 februari 2017) dat afzondering niet altijd werkt. Pellemans haalt over dit onderwerp enkele schrijvers aan, Rinske Bouwman en Anna Woltz, en een paar psychologen. Schrijvers die uit hun dagelijkse omgeving naar een afgelegen plek vertrokken om alleen te zijn, ongestoord inspiratie op te doen en aan een boek te kunnen werken. Ze leken er eerder een schrijversblok van te krijgen. Ze voelden zich beperkt. Organisatiepsychologe Marieke Roskes zegt daarover “De druk dat het dáár moet gebeuren ondermijnt de creativiteit”. Onderliggend zijn ‘vermijdingsmotivatie’(vermijden dat je faalt) of ‘streefmotivatie’(streven naar succes). Zit je om ideeën verlegen dan kan je volgens haar beter actief bezig zijn.

Rust op Gili Air

Alleen zijn. Hoe en waar?
Hoe organiseer je een afzondering? Hoe maak je tijd vrij? Zie de blogs  ” Boeken lezen als je weinig tijd hebt” en ” De Pomodoro Techniek kan je helpen“.
Waar kan je “alleen zijn”?
* Je kan het dichtbij zoeken. Een hutje op strand of heide. Ga in ieder geval ‘offline’. Zet Facebook, Twitter, Instagram op non actief.
* Of zoek een stilteruimte op kantoor.
* Ga naar een klooster, bijv. het Dominicaner Klooster in Huissen
* Of werk in een trein of vliegtuig. Je hebt niets te maken met de mensen om je heen.
* Maak een tafeltje in je auto en zet ‘m op een stille plek in het bos. Wat ik wel eens deed.
* Of ga naar het buitenland. Zoek de stilte in een andere cultuur. Een combinatie van afzondering en verandering.
Dat ga ik doen. Eind van het jaar ga ik naar Bali, met een 60 dagen visum. Aan het begin vergezeld door mijn dochter Sara, aan het eind door mijn vrouw Egbertine. Je hebt daar een ruime keus  aan rustige eilandjes: Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Gili Air.  Ook plekken aan zee: Tulamben, Pemuteran, of Belimbing naast een rijstveld.

Wat ga ik doen?
Wat ga ik met m’n “alleentijd” doen?
1. Schrijven en mediteren. Een autobiografie schrijven, de recap van mijn leven. Een retrospectieve SWOT. Hierbij combineer ik dus  beide genoemde motieven. Ik ga schrijven op een iPad, met het programma iWrite. Ik start met ‘freewriting’. Associatief schrijven aan de hand van stukjes historische data. Vrij spelen en dromen vanuit de kernen.
Ik pas de Pomodoro Techniek  toe om de vaart er in te houden. Eric suggereerde een wekelijks blog vanuit Bali. Ik was dat al van plan voor de site van Sate-man, waarvoor ik schrijf als “Tukang Sate“. Ik kan dat inderdaad ook doen voor Vakblad: de overpeinzingen van een tijdschriftenmaker (“Tukang Majalah“). We zullen zien.

2. Tekenen ook op iPad
Ik ga ook tekenen: cartoons en mensen. Ga diverse tekenapps uitproberen naast die waar ik al vertrouwd mee ben. Mijn favorieten 53Paper en Noteshelf.

3. Lezen eveneens op iPad
Ik neem 45 e-books mee geladen op mijn iPad, en tenminste 20 Blinkist samenvattingen.

4. Leren. Ik ga ook m’n Bahasa Indonesia ophalen. Ik zal zo veel mogelijk proberen Indonesisch  te spreken en Engels niet te verstaan.

Internet, offline
Ik moet er wel rekening mee houden dat niet overal (goed en snel) internet is. Dat is rustig, ‘offline’ leven. Maar ik zal wel het eea moeten voorbereiden omdat de archieven in Dropbox of Evernote dan niet bereikbaar zijn. Ik moet de documenten die ik nodig zal hebben offline beschikbaar maken. Ik heb al veel flarden geschreven. Mijn blog “Ik was jong dan wil je wel wat” bevat al autobiografische elementen.

Travel light
Ik wil ditmaal  zo min mogelijk meenemen. Licht reizen. Geen boeken en zo min mogelijk kleren. Alleen de iPad en een telefoon met een Indosat sim-kaart.
Ik ben bijna klaar voor de retraite.

Edwin Kisman

edwinkisman@gmail.com

Summa Summary.
Geneeskunde samengebald
in één compendium.

Onlangs schreef ik een blog over ‘ summaries‘, waarin ik enkele voorbeelden noemde.
Een ander voorbeeld kwam ik  tegen in een artikel van Ellen de Visser “Éen dikke pil”(Volkskrant V Zomer Magazine, 12 augustus).

Het ging over het Compendium Geneeskunde, in eerste instantie een toetshulp voor geneeskundestudenten. Vier banden waarin totaal 1200 pagina’s die de gehele geneeskunde bestrijken. Een soort “Geneeskunde voor dummies”. U kent ongetwijfeld de “dummy” reeks, een serie beknopte, goede boeken van Addison Wesley.

Meer lezenSumma Summary. Geneeskunde samengebald in één compendium.

Last van uitstelgedrag?
Een Pomodoro en een wekker kunnen je helpen.

Kost het je moeite om een klus te beginnen en stel je het daarom keer op keer uit?
Vertoon je regelmatig uitstelgedrag omdat je opziet tegen dat rapport? Een duidelijk geval van procrastinatie waarover ik eerder schreef.
Je weet wel hoe het moet maar je ziet op tegen het begin. De berg waar je overheen moet is te hoog. Hoe krijg je dat eerste zetje en blijf je lopen? Wel eens gehoord van de Pomodoro Techniek?

Meer lezenLast van uitstelgedrag? Een Pomodoro en een wekker kunnen je helpen.

Boeken lezen!
Om wijzer en succesvoller te worden.
Maar hoe, als je weinig tijd hebt?

Boeken zijn de sleutel naar wijsheid en succes.
Er zijn veel voorbeelden om die bewering te staven.

Zoals de volgende.
Om met Rolf Dobelli te spreken “Nothing beats books for understanding the world”.
Of Mizzie van der Pluijm “.. omdat een boek je iets biedt dat geen enkele andere vorm je kan bieden. Het kan je leven verrijken..”
Of Mark Zuckerberg “I’ve found reading books very intellectualy fulfilling”.
Of Warren Buffet waarover CNBC schrijft :..he spends as much as 80 percent of his day reading. Buffet:”Read 500 pages like this every day. That’s how knowledge works. It builds up, like compound interest…. I do more reading and thinking, and make less impulse decisions than most people in business”.
Je wil daarom veel boeken lezen maar je hebt weinig tijd.

 

Meer lezenBoeken lezen! Om wijzer en succesvoller te worden. Maar hoe, als je weinig tijd hebt?

Waarom zijn sommige
heel slimme mensen
zo stil?

De onderwaardering van introverten houdt velen bezig. Logisch als bijna één op de drie mensen introvert is en zich overschreeuwd voelt.

In dit verband past ook een citaat uit het boek “Over het water” van H.M. van den Brink
“ Later een ernstige en plichtsgetrouwe scholier, die door zijn onvermogen om het hoogste woord te voeren door de anderen soms zelfs beschouwd werd als achterbaks. “

Surfend over het internet kwam ik een blog van Marlie Franssen tegen, als ‘sponsored content’ van NRC Carrière. De titel: “Deze kansen laat je als introvert écht liggen”. Doorgravend vond ik nog 14 andere blogs van haar. Alle over het thema “introvert”. Marlie, zelf introvert, heeft een coachingpraktijk die gericht is op het  “Profileren en Talentontwikkeling voor de introvert”.

In Frankwatching schrijft Joep Franssen over “De kracht van introverte ondernemers“.

 

Meer lezenWaarom zijn sommige heel slimme mensen zo stil?

Ben je introvert?
Hoezo, is dat erg dan?

Gebruikelijke categoriseringen voor mensen zijn: geslacht, ras, kleur, religie en opleiding . Een minder gebruikelijke indeling is die in extraverten en introverten. Wereldwijd gezien is één op de drie mensen introvert. In de westerse maatschappij worden zij overheerst door extraverten. Niet alleen in aantal.
Hoe komt dat, wat betekent het en waar gaat het over?
Ter illustratie

Het MT overleg
Vrijdagmorgen 9 uur. Het MT overleg. De vergaderkamer van uitgeverij Eco-Hub is bijna helemaal gevuld. Voorzitter Langekamp kijkt de tafel rond en zegt “Alleen van Dalen is er nog niet. Laten we maar beginnen”. Hij opent. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Die wordt dus stap voor stap afgewerkt. Derksen en Klazien maken af en toe opmerkingen. Toevoegingen die er niet veel toe doen. Ze doen het eigenlijk alleen om zichzelf te horen. Langekamp maakt ze dat duidelijk. Ook Verwoerd mengt zich in de discussie. Nuttig? Idem dito. De rest houdt zich stil.

Een kwartier later, bij agendapunt 3, gaat de deur open. Van Dalen komt binnen. Zegt “Sorry”. Gaat zitten op een stoel ver van de voorzitter en denkt “ Belachelijk om op vrijdagmorgen zo vroeg te beginnen, met al die files”. Legt z’n papieren op tafel en zwijgt.

De vergadering wordt voortgezet. Voorzitter peurt hier en daar nuttige opmerkingen uit de stille deelnemers. Derksen, Klazien en Verwoerd drukken nog wat twijfelachtige besluiten door, zoals het online zetten van twee tijdschriften (waar en hoe is het verdienmodel?), het robotiseren van de koffiekamer (bedoel je soms de koffiejuffrouw, die hebben we toch al lang niet meer?) en het ‘outsourcen’ van twee managementlagen (wordt alleen maar nòg duurder). Voorzitter hamert vermoeid af. Het weekend kan beginnen.

Advocaat van de introverten
Door de hegemonie van extraverten, zoals Derksen, Klazien en Verwoerd en de onderwaardering van de introverten, waaronder van Dalen, gaat veel talent verloren, kunnen processen suboptimaal verlopen en kunnen besluiten kwaliteit missen of soms verkeerd uitpakken. Aldus Suzan Cain.
Ze licht dat toe dat in haar boek “Quiet, the Power of Introverts in a World that Can’t Stop Talking” vertaald als “Stil, de kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen (!)”. Het boek is inmiddels in 40 talen verschenen. Haar TED Talk is 8 miljoen maal bekeken. Je kan Cain beschouwen als de advocaat van de introverten.

Het extraverte ideaal
Die overheersing is het gevolg van het ideaalbeeld van de succesvolle carrière man, dat rond 1920 in de VS ontstond. De extravert, een alfaman, luid en duidelijk aanwezig, op de voorgrond, hart op de tong, snelle beslissingen, op geld belust, succesvol. Kortom “Trump in a nutshell”. Dat beeld was zelfs zó sterk dat ouders van verlegen kinderen naar een psycholoog gingen met het verzoek hun kind “te fixen”.
De Grieken en Romeinen beschouwden introversie als een ziekte. Oosters culturen daarentegen waarderen introverten vanwege hun beschouwende geest.

Introvert en extravert
Het begrip ‘ introvert ‘ komt van Sigmund Freud die het gebruikte in zijn theorie over het ‘libido’. Carl Jung heeft er op voortgeborduurd en maakte de termen introvert en extravert tot de kern van zijn persoonlijkheidstypologie (1918).

Intern of extern gericht
Het grootste verschil tussen extraverten en introverten is de behoefte aan externe prikkels. Extraverten (naar buiten gericht) kunnen niet zonder, introverten (naar binnen gericht) vermijden die liever.

Afzonderlijke kenmerken zijn.

Extraverten
Hebben grote behoefte aan externe prikkels. Ze krijgen energie van socializing.
*  Houden van multitasken, waar introverten zich juist focussen.
*  Praten hardop over hun ideeën en meningen.
*  Zijn gevoelig voor beloning. Het vooruitzicht op een beloning windt ze op, waardoor ze minder letten op de risico’s en minder geneigd zijn de gevaarsignalen te zien.
Cain gaat zelfs zover dat ze zegt dat de bankencrisis in 2008 veroorzaakt werd door bepaalde “extroverted situations”.

Introverten
* Geven de voorkeur aan een rustige omgeving met weinig prikkels. Vinden het prettig om alleen te zijn. Werken het best als ze dat zelfstandig kunnen doen.
* Zijn innerlijk gericht. Denken voordat ze spreken.
* Luisteren liever dan dat ze praten. Drukken zichzelf liever schriftelijk uit.
* Kunnen zich goed concentreren en houden niet van multitasking.
* Nemen doordachte beslissingen. Denken meer na over besluiten voordat die genomen worden.
* Nemen geen grote risico’s.
Introversie is overigens niet synoniem met verlegenheid. Introverten kunnen zich op hun gemak voelen in sociale situaties waarin verlegen mensen dat niet zijn.

Bekende introverten zijn: Warren Buffett, Lewis Carrol, Frédéric Chopin, Marie Curie, Charles Darwin, Albert Einstein, Bill Gates, Vincent van Gogh, Franz Kafka, Isaac Newton, Larry Page, Marcel Proust, Eleanor Roosevelt, J.K. Rowling, Steven Spielberg en Steve Wozniak.

Mengvormen
De indeling is niet zwart-wit. Er zijn mengvormen mogelijk. Een introvert kan zich in sommige situaties extravert gedragen en andersom. Je gedrag hangt af van waar je je bevindt op de schaal tussen introvert en extravert. Halverwege staat de ambivert.

Introverten, goede leiders?
Een algemene gedachte is ook dat introverten niet de besten zijn om een leiderschapsrol te vervullen. Cain is het daar absoluut niet mee eens. Ze wijst op het onderzoek van Adam Grant van de University of Pennsylvania die stelde dat introverten juist betere leiders zijn dan extraverten. Ze luisteren vóór ze spreken. Ze zijn meer geneigd naar de voorstellen van ondergeschikten te luisteren om vervolgens die hun eigen ideeën uit te laten werken en uit te laten voeren. Extraverten hebben de behoefte de leiding te nemen en hun eigen ideeën uit te voeren.

Niet groepsgewijs brainstormen
Cain heeft grote bezwaren tegen de “Group Think” tendens. Brainstormen in een groep is daar een exponent van. Extraverten hebben daar baat bij. Maar het kan volgens Cain beter individueel dan in een groep. Een tussenweg is individueel te beginnen en naderhand de ideeën uit te wisselen. Bij de daaropvolgende discussie moet echter goed gelet worden op evenwichtige bijdragen van introverten en extraverten.

Liever geen kantoortuinen
Kantoortuinen zijn ook uitingen van “Group Think”. Daarvoor gelden dezelfde bezwaren. Voor optimale resultaten moet de werkomgeving worden aangepast. Minder kantoortuinen, meer ruimtes om je terug te treken. Stille ruimtes.

Wat doen we er mee?
Wat is de strekking van deze blog?
Wordt je allereerst bewust van persoonlijkheidsverschillen van je medewerkers. Onderken het belang van een afzonderlijke benadering.

Vervolgens
*  Als je met groepen werkt (vergadering, brainstorm, heidedag), ga dan na wie introvert en wie extravert zijn.
*  Leid discussies met die wetenschap in het achterhoofd.
*  Onderken het belang van bijdragen van introverten (de creatieve denkers). Geef ze de ruimte en benut hun potentieel.
*  Stimuleer die bijdragen. De extraverten zorgen wel voor zichzelf.
*  Houd conclusies en besluiten tegen het licht, in het bijzonder wanneer extraverten bij de totstandkoming betrokken waren.
*  Ga na hoe de communicatie tussen beide groepen ge-optimaliseerd kan worden.
*  Creeër stiltezones in je bedrijf.

Ben je introvert? Weet je ’t niet, voer dan de test uit.
Heb je er last van? Beschouw deze blog dan als een opsteker.
Zowel Susan Cain als ik zijn introvert.

Edwin Kisman

edwinkisman@gmail.com

Dark data,
de onderkant van een ijsberg

Big Data is het “buzz word” van vandaag. Haar horizon lijkt in het oneindige te liggen. Slimme algoritmes moeten waardevolle informatie uit de grote hoop halen.

 

 

“We gaan nu naar een webervaring die één-op-één gepersonaliseerd is. Big data en slimme algoritmes maken het mogelijk” aldus Tjeerd Brenninkmeijer in de nieuwsbrief van Frankwatching.

Big Data: Onvolledig

Dat lukt maar ten dele want  ongestructureerde data blijft buiten het bereik van de huidige ontsluitingssoftware. En dat is een groot deel van de ‘Big Data’, die bestaat uit informatie die een bedrijf verzamelt en ook genereert.

Naar schatting 20% is toegankelijk, de rest niet. De rest is ‘Dark Data’.
Zonde dat maar zo weinig van het activum bedrijfsinformatie bruikbaar is. Dood geld.

 

Dark Data: Onzichtbaar

Zo’n 80%  van het activum blijft ongebruikt omdat het niet doorzoekbaar is. Het is als een ijsberg waarvan slechts een deel boven water uitsteekt.
Die metafoor kwam bij me op toen ik las dat Apple onlangs voor $ 200 mln het bedrijf Lattice heeft overgenomen. Wat doet Lattice en wat beweegt Apple?

Software: DeepDive structureert

Het grootste deel van de informatie die wij produceren, ‘dark data’, is ongestructureerd (tabellen, figuren, beeld en ook teksten) en is dus ontoegankelijk voor de gebruikelijke zoeksystemen van databanken.
Lattice maakt gebruik van een technologie, (DeepDive) om die te structureren (SQL tabellen), in een database te zetten en dus toegankelijk te maken. Mede door middel van ‘machinelearing ‘ die ook ingezet kan worden bij het trainen van AI-systemen.
Dat laatste zou, volgens zeggen, wel eens de insteek van Apple kunnen zijn: met grote hoeveelheden data kunnen ze hun digitale assistent Siri nog slimmer maken. Lattice zou ook al met andere technologiebedrijven hebben gepraat die een AI-assistent hebben, zoals Amazon en Samsung.
Apple zelf onthult overigens niet wat haar beweegredenen zijn.
“Apple buys smaller technology companies from time to time and we generally do not discuss our purpose or plans”.

Lattice
Lattice werd in 2015 opgericht. Ze hebben sindsdien 20 miljoen dollar investeringsgeld binnengehaald. De belangrijkste personen van het bedrijf zijn Christopher Ré (hoogleraar aan Stanford University), Michael Cafarella, Raphael Hoffmann en Feng Niu. Zij commercialiseerden het DeepDive-systeem dat ontwikkeld is aan Stanford.

Hardware: the Machine, supersnel met een yotta geheugen

Ongetwijfeld zal de zojuist aangekondige  computer van Hewlett PackardThe Machine” een steentje bijdragen aan het toegangkelijk maken van ‘dark data’.
Een prototype van de computer die sinds 2014 in ontwikkeling is werd vorige week onthuld. Speciaal ontworpen voor de ‘big data era’. Het prototype heeft een geheugen van 160 terabyte (TB) dat kan worden uitgebreid tot 4.096 yottabyte ( YB, tien tot de 24ste byte), genoeg om 250.000 maal alle data die nu op de wereld bestaat te bevatten. Het ‘operating system’ is gebaseerd op Linux.
The Machine is niet alleen groot maar ook razendsnel.

 

Ying en Yang

The Machine en Deep Dive een koppel dat Dark Data in de toekomst zal weg doen smelten. Wat blijft er dan nog over van de metafoor?
Een ijsberg die op het water danst.

Edwin Kisman

Neuralink
een nieuw project van Elon Musk

What But Why’ is een verrassende blog geschreven door Tim Urban.

In zijn recente post verontschuldigt hij zich voor een korte afwezigheid. Hij is al die tijd bezig geweest zich te verdiepen in de hersenen, de ‘brain-machine interfaces’ (BMI), de ‘magical wizard hat’ een soort ‘whole-brain interface’, de toekomst van ‘geautomatiseerd denken’ en de dito communicatie. Urban is een Elon Musk adept. Hij schreef eerder over Tesla en SpaceX, twee ondernemingen van deze visionair. In deze blog beschrijft Urban het nieuwste project van Musk. Neuralink and the Brain’s Magical Future. Het lezen ruimschoots waard, maar neem er wel de tijd voor, het is haast een (lijvig)  e-book. Het is meteen ook een opfriscursus over de structuur en werking van onze hersenen. Daarover weten we overigens nog niet veel. Een expert: “Als de weg die we moeten gaan anderhalve kilometer lang is, dan hebben we daarop pas 10 cm afgelegd”. Kortom, niet “Old School”, ook niet “New School” maar “Future School”. The Sky is the Limit.


EK

Graphic Recording
een strategisch overleg visueel samenvatten

Graphic reporting “Zo makkelijk als visuele voorstellingen in het geheugen blijven hangen zo slecht zijn we in het onthouden van andere soorten informatie, zoals woorden- of cijferreeksen.

De clou van geheugentechnieken is dat je de soorten herinneringen die onze hersenen niet of maar met moeite kunnen vasthouden, omzet in de soorten herinneringen waarop de hersenen zijn gebouwd.” Dat schrijft Joshua Foer in zijn boek “Het Geheugenpaleis”, dat ik in mijn vorige blog heb behandeld.

Meer lezenGraphic Recording een strategisch overleg visueel samenvatten